Máy chủ ảo

Cho thuê máy chủ ảo giá rẻ là dịch vụ dữ liệu trực tuyến chất lượng của công tyVS Trading Việt Nam chúng tôi, với kinh nghiệm gần 10 năm cung cấp dịch vụ máy chủ ảo cấu hình tùy chọn linh hoạt uy tín, chúng tôi đảm bảo chất lượng, băng thông, thời gian online 24/24

 • VPS A

  300,000VNĐ

  VPS A

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 1GB

  HDD: 20

  CPU Core: 2vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS B

  500,000VNĐ

  VPS B

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 2GB

  HDD: 40

  CPU Core: 2vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS C

  700,000VNĐ

  VPS C

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 3GB

  HDD: 60

  CPU Core: 3vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS D

  900,000VNĐ

  VPS D

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 4GB

  HDD: 80

  CPU Core: 3vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS E

  1,100,000VNĐ

  VPS E

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 6GB

  HDD: 100

  CPU Core: 6vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS F

  1,300,000VNĐ

  VPS F

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 8GB

  HDD: 120

  CPU Core: 8vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS A

  300,000VNĐ

  VPS A

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 1GB

  HDD: 20

  CPU Core: 2vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS B

  500,000VNĐ

  VPS B

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 2GB

  HDD: 40

  CPU Core: 2vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS C

  700,000VNĐ

  VPS C

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 3GB

  HDD: 60

  CPU Core: 3vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS D

  900,000VNĐ

  VPS D

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 4GB

  HDD: 80

  CPU Core: 3vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS E

  1,100,000VNĐ

  VPS E

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 6GB

  HDD: 100

  CPU Core: 6vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS F

  1,300,000VNĐ

  VPS F

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 8GB

  HDD: 120

  CPU Core: 8vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS A

  300,000VNĐ

  VPS A

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 1GB

  HDD: 20

  CPU Core: 2vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS B

  500,000VNĐ

  VPS B

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 2GB

  HDD: 40

  CPU Core: 2vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS C

  700,000VNĐ

  VPS C

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 3GB

  HDD: 60

  CPU Core: 3vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS D

  900,000VNĐ

  VPS D

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 4GB

  HDD: 80

  CPU Core: 3vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS E

  1,100,000VNĐ

  VPS E

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 6GB

  HDD: 100

  CPU Core: 6vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS F

  1,300,000VNĐ

  VPS F

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 8GB

  HDD: 120

  CPU Core: 8vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS A

  300,000VNĐ

  VPS A

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 1GB

  HDD: 20

  CPU Core: 2vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS B

  500,000VNĐ

  VPS B

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 2GB

  HDD: 40

  CPU Core: 2vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS C

  700,000VNĐ

  VPS C

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 3GB

  HDD: 60

  CPU Core: 3vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS D

  900,000VNĐ

  VPS D

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 4GB

  HDD: 80

  CPU Core: 3vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS E

  1,100,000VNĐ

  VPS E

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 6GB

  HDD: 100

  CPU Core: 6vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS F

  1,300,000VNĐ

  VPS F

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 8GB

  HDD: 120

  CPU Core: 8vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS A

  300,000VNĐ

  VPS A

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 1GB

  HDD: 20

  CPU Core: 2vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS B

  500,000VNĐ

  VPS B

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 2GB

  HDD: 40

  CPU Core: 2vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS C

  700,000VNĐ

  VPS C

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 3GB

  HDD: 60

  CPU Core: 3vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS D

  900,000VNĐ

  VPS D

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 4GB

  HDD: 80

  CPU Core: 3vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS E

  1,100,000VNĐ

  VPS E

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 6GB

  HDD: 100

  CPU Core: 6vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

 • VPS F

  1,300,000VNĐ

  VPS F

  CPU: 2xE5620/ 2xX5650/ 2xE5 2620

  RAM: 8GB

  HDD: 120

  CPU Core: 8vCPU

  Địa chỉ IP Public: 1

  Bandwidth: Unlimited

Bạn có website lớn hoặc có nhiều ứng dụng riêng cần cài đặt (CRM, hệ quản trị doanh nghiệp, virtual office…), cần bảo mật cao, bạn không có hoặc thiếu kỹ thuật viên giỏi am hiểu server và muốn có không gian riêng với chi phí hạn chế, giải pháp thuê máy chủ ảoVS Trading là phương pháp giải quyết tối ưu cho bạn.

VS Trading là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ ảo ( VPS ) hàng đầu Việt Nam. Với chính sách giá cực kỳ linh hoạt, máy chủ cấu hình mạnh với công nghệ mới nhất, hệ thống máy chủ được đặt tại các trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam VDC, FPT, CMC, VTC, Viettel với cơ sở hạ tầng Data center chuyên nghiệp, băng thông không giới hạn. Chế độ chăm sóc hỗ trợ khách hàng trước và sau bán hàng nhiệt tình chu đáo, 24/7/365.

1. Máy chủ ảo là gì?

Thuê máy chủ ảo

Thuê máy chủ ảo

Máy chủ ảo ( Virtual Private Server – VPS ) là phương pháp phân chia một server vật lý thành nhiều server riêng.

– Máy chủ ảo được tạo ra bằng công nghệ ảo hóa, từ một máy chủ vật lý cấu hình cao sẽ tạo ra được nhiều máy chủ ảo

2. Các đối tượng có nhu cầu thuê máy chủ ảo

– Máy chủ game (game server).

– Lưu trữ website đa dịch vụ (website bán hàng, trang thương mại điện tử, diễn đàn, các website có lượng truy cập lớn…)

– Phát triển platform.

– Máy chủ cho hệ thống email doanh nghiệp.

– Khách hàng có nhu cầu chạy chương trình truyền thông trực tiếp.

– Tạo các môi trường ảo để lập trình, phân tích virus, nghiên cứu…

– Lưu trữ dễ dàng tài liệu, hình ảnh, video…

– Lưu trữ web thương mại điện tử có khả năng phát triển, mở rộng trong tương lai.

– Lưu trữ dữ liệu như một ổ lưu trữ

– Tạo các sandbox (môi trường ảo) để giả lập viết code, phân tích virus …

– Lưu trữ website lớn hoặc phổ biến, nhiều người truy cập

– Lưu trữ phần mềm/website theo yêu cầu

>> Xem thêm: Thuê chỗ đặt máy chủ

3. Lợi ích khi đăng ký sử dụng dịch vụ thuê máy chủ ảo – máy chủ vps

máy chủ ảo

– Khi thuê máy chủ ảo , quý khách có toàn quyền sử dụng máy chủ ảo để phục vụ cho các công việc cá nhân

– Bạn sẽ được cấp IP tĩnh và không giới hạn IP tĩnh, điều này giúp bạn có thể truy cập vào quản lý máy chủ ảo ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào

– Thuê máy chủ ảo tiết kiệm được rất lớn chi phí đầu tư mua máy chủ server ban đầu.

– Có thể dùng VPS để thiết lập Web Server, Mail Server và các server ứng dụng khác và có thể cài đặt riêng theo nhu cầu cũng như dễ dàng chia sẽ dữ liệu, truyền dữ liệu giữa các chi nhánh.

– Khi máy chủ ảo có xảy ra vấn đề gì thì đơn vị cung cấp sẽ xử lý , bạn không phải tốn thêm bất cứ khoản phí nào cả

– Dữ liệu của bạn sẽ được bảo mật bởi các hệ thống Firewall, Anti Virus, Anti Spam chuyên nghiệp.

– Chống DDOS 99,99%

– Khi thuê máy chủ ảo bạn sẽ dễ dàng nâng cấp cấu hình VPS theo nhu cầu sử dụng (CPU, RAM, HDD).

– Băng thông, Lưu lượng chuyển tải tùy theo nhu cầu sử dụng của quý khách hàng, có thể chọn gói không giới hạn băng thông

– Dễ dàng cài đặt lại hệ điều hành trong chỉ vòng 5-10 phút

– Mọi dữ liệu của khách hàng đều được lưu trữ độc lập nên có độ bảo mật cao hơn rất nhiều so với Shared Hosting thông thường.

– Hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ máy chủ ảo của VS Trading được đặt tại các nhà cung cấp uy tín VDC, FPT, Viettel, CMC, VTC đảm bảo đường truyền truy cập nhanh và ổn định.

– Nếu máy chủ ảo có gặp bất cứ vấn đề gì thì dữ liệu của khách hàng sẽ được tự động chuyển sang một máy chủ ảo dự phòng khác, điều này nhằm đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho khách hàng

– Máy chủ sẽ được hoạt động tốt nhất dưới sự quản lý của những kĩ thuật máy chủ chuyên nghiệp

XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ ẢO VPS GIÁ RẺ TẠI ĐÂY:

Thue may chu ao vps

_________________________________________________

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và trải nghiệm các dịch vụ tốt nhất !

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY CHỦ VIỆT NAM

Trụ sở : Số 07 ngõ 43 phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HCM: Phòng 13.09, Lô C, Số 974A Trường Sa (Co.opmart Nhiêu Lộc), Phường 12, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Tel: 0247303406802873038068

Email: [email protected]

 

Các từ khóa tìm kiếm chúng tôi trên Google : Máy chủ ảo, may chu ao, thuê máy chủ ảo, thue may chu ao, cho thue may chu ao, cho thuê máy chủ ảo, thuê máy chủ ảo VDC, thuê máy chủ ảo FPT, thuê máy chủ ảo CMC, thuê máy chủ ảo ở đâu, thuê máy chủ ảo giá rẻ