Cùng 1 lúc thì mấy người có thể truy cập vào cùng 1 VPS

Ngày 17/04/2015 đăng bởi seo3.vdo@gmail.com

Hỏi : Cùng 1 lúc thì mấy người có thể truy cập vào cùng 1 VPS ?

cung-1-luc-thi-may-nguoi-co-the-truy-cap-vao-cung-1-vps

Trả lời : Chào bạn !

Bình thường thì nhà cung cấp chỉ cho phép một máy chủ ảo của bạn tại một thời điểm thì chỉ được 1 người truy cập vào mà thôi, để đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn. Tuy nhiên nếu bạn có nhu cầu để cho hai người có thể truy cập vào VPS cùng 1 lúc thì bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp cài đặt cho bạn. Khi đó khi bạn truy cập vào VPS sẽ hiện ra hai phiên làm việc, bạn có thể vào phiên làm việc của người kia để biết họ đang làm gì trên VPS này. Và người kia cũng biết được bạn đang làm gì trên VPS đó

Danh mục sản phẩm