Danh sách các doanh nghiệp được cấp giấy phép mạng dùng riêng

Ngày 12/05/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Theo thông kê của http://vnta.gov.vn

( 28/12/2011 12:41 SA  )
 
 

STT

Chủ mạng

Số GP

Loại GP

1

Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

243/2001/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng dùng riêng vô tuyến

2

Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội

32/2002/GP-BBCVT

Thiết lập mạng dùng riêng vô tuyến

3

Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 8

03/2003/GP-BBCVT

Thiết lập mạng dùng riêng vô tuyến

4

Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

09/2004/GP-BBCVT

Thiết lập mạng dùng riêng vô tuyến

5

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

623/GP-BBCVT

Thiết lập mạng dùng riêng vô tuyến

622/GP-BBCVT

Thiết lập mạng dùng riêng hữu tuyến

6

Văn phòng đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam

564/GP-BBCVT

Thiết lập mạng dùng riêng vô tuyến

7

Công ty điện lực Hiệp phước

1198/GP-BBCVT

Thiết lập mạng dùng riêng vô tuyến

8

Công ty Thép miền Nam

1293/GP-BBBVT

Thiết lập mạng dùng riêng vô tuyến

9

Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam

1498/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng vô tuyến

10

Viện Vật lý địa cầu

1668/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng vô tuyến

11

Hiệp hội ngân hàng Việt Nam

150/2002/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng dùng riêng hữu tuyến

12

Văn phòng đại diện SITA

393/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng hữu tuyến

13

Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

1710/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng hữu tuyến

14

Cục Công nghệ tin học Ngân hàng

1713/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng hữu tuyến

15

Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO

22/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng vô tuyến

16

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn – Hà Nội (SHB)

32/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng hữu tuyến

17

Ngân hàng thương mại CP xăng dầu Petrolimex- PG Bank

120/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng hữu tuyến

18

Ngân hàng đầu tư việt nam

89/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng hữu tuyến

19

Ngân Hàng CPTM Đồng Nam Á

397/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng hữu tuyến

20

Ngân hàng thươngmại Hàng hải VN

399/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng hữu tuyến

21

Ngân hàng HAbuBank

445/GP-BTTTT

Thiết lập mạng dùng riêng hữu tuyến

22

Văn phong MIA Hoa kỳ tại HN

755/GP-BTTTT

Mạng vô tuyến

23

Cty CP chứng khoán Thiên Việt

871/GP-BTTTT

Mạng Hữu tuyến

24

Cty chứng khoán bảo việt

1380/BTTTT

Mạng Hữu tuyến

25

Cty CP chứng khoán quốc gia

1342/BTTTT

Mạng Hữu tuyến

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068