DNS Server có nghĩa là gì ? Và DNS Server được dùng trong trường hợp nào ?
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

DNS Server có nghĩa là gì ? Và DNS Server được dùng trong trường hợp nào ?

Ngày 06/05/2015 đăng bởi seo3.VS [email protected]

DNS Server có nghĩa là gì ?

Hiện nay trong mạng Internet số lượng các nút (host) lên tới hàng triệu nên chúng ta không thể nhớ hết địa chỉ IP được, Mỗi host ngoài địa chỉ IP còn có một cái tên phân biệt, DNS là 1 cơ sở dữ liệu phân tán cung cấp ánh xạ từ tên host đến địa chỉ IP. Khi đưa ra 1 tên host, DNS server sẽ trả về địa chỉ IP hay 1 số thông tin của host đó. Điều này cho phép người quản lý mạng dễ dàng trong việc chọn tên cho host của mình

dns-server-co-nghia-la-gi-va-dns-server-duoc-dung-trong-truong-hop-nao

DNS Server được dùng trong trường hợp nào ?

Chúng ta muốn có 1 tên domain riêng trên Interner để có thể tạo, tách rời các domain con bên trong nó.  Chúng ta cần 1 dịch vụ DNS để điều khiển cục bộ nhằm tăng tính linh hoạt cho domain cục bộ của bạn. Chúng ta cần một bức tường lửa để bảo vệ không cho người ngoài thâm nhập vào hệthống mạng nội bộ của mình  Có thể quản lý trực tiếp bằng các trình soạn thảo text để tạo và sửa đổi các file hoặc dùng DNS manager để tạo và quản lý các đối tượng của DNS như: Servers, Zone, Các mẫu tin, các Domains, Tích hợp với Win, .  Cài đặt DNS chỉ có thể cài trên Windows NT server mà không thể cài trên Client.

Các bước thực hiện như sau:  Login vào Server với tên Administrator. Click hai lần vào icon Network. Ta sẽ thấy hộp hội thoại Network dialog box tương tụnhư trên và lựa chọn Microsoft DNS Server. Để cập nhật và khai thác DNS server chúng ta chọn mục DNS manager trong Netwrok Administrator Tools. Hộp hội thoại sau đây sẽ hiện ra Mỗi một tập hợp thông tin chứa trong DNS database được coi như là Resourse record. Những Resourse record cần thiết sẽ được liệt kê dươi đây:

A (Address) : Dẫn đường một tên host computer hay tên của một thiết bị mạng khác trên mạng tới một địa chỉ IP trong DNS zone

CNAME () : Tạo một tên Alias cho tên một host computer trên mạng

MX () : Định nghĩa một sự trao đổi mail cho host computer đó

NS (name server) : Định nghĩa tên server DNS cho DNS domain PTR (Pointer) Dẫn đường một địa chỉ IP đến tên host trong DNS server zone

SOA (Start of authority)   : Hiển thị rằng tên server DNS này thì chứa những thông tin tốt nhất

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet