Tách tài khoản quản lý tên miền tiếng Việt - Máy Chủ Việt Nam
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Tách tài khoản quản lý tên miền tiếng Việt

Ngày 12/05/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

1. Tách tên miền sang tài khoản khác là như thế nào?

2. Tại sao tên miền của tôi đăng ký thành công, đã được xác nhận quyền sử dụng nhưng không chuyển sang tài khoản khác được.

3. Tên miền sau khi đã chuyển sang tài khoản khác có thể chuyển trở lại tài khoản cũ được không?

4. Điều kiện nào để thực hiện tách tên miền?

5. Tại sao cần phải tách tên miền sang một tài khoản khác?

 

1. Tách tên miền sang tài khoản khác là như thế nào?

Tách tên miền sang tài khoản khác là chuyển tên miền (đăng ký trước ngày 10/09/2011 và ở trạng thái “đã được xác nhận quyền sử dụng”) đang được quản lý bởi một tài khoản tạo bởi hệ thống trên cơ sở email đăng ký của chủ thể sang một tài khoản mới được tạo sau ngày 10/09/2011 để phục vụ việc đồng nhất thông tin chủ tài khoản với thông tin chủ thể các tên miền thuộc quản lý của tài khoản theo mô hình mới áp dụng từ ngày 10/09/2011.

2. Tại sao tên miền của tôi đăng ký thành công, đã được xác nhận quyền sử dụng nhưng không chuyển sang tài khoản khác được.

Để phục vụ việc đồng nhất thông tin chủ tài khoản với thông tin chủ thể tên miền và tạo thuận lợi cho việc quản lý các tên miền dưới một tài khoản. VNNIC hỗ trợ các chủ thể có thể chuyển tên miền tiếng Việt đăng ký trước ngày 10/09/2011, ở trạng thái “đã được xác nhận quyền sử dụng” có thể được chuyển sang một tài khoản tạo mới sau ngày 10/09/2011.

Trường hợp nêu trên nhiều khả năng là do tên miền đăng ký sau ngày 10/09/2011 nên đã được áp dụng theo mô hình mới. Vì vậy, tên miền này không được hỗ trợ chuyển tài khoản.

3. Tên miền sau khi đã chuyển sang tài khoản khác có thể chuyển trở lại tài khoản cũ được không?

Với mục tiêu đồng nhất thông tin chủ tài khoản với thông tin chủ thể tên miền nên hệ thống chỉ hỗ trợ việc chuyển tài khoản cho tên miền một lần duy nhất. Sau khi đã chuyển tên miền thành công sang tài khoản mới, người sử dụng sẽ không được phép chuyển ngược tên miền về tài khoản cũ.

4. Điều kiện nào để thực hiện tách tên miền?

Mọi tên miền đăng ký trước ngày 10/09/2011, ở trạng thái “đã được xác nhận quyền sử dụng” đều được hỗ trợ chuyển sang một tài khoản mới tạo sau ngày 10/09//2011.

5. Tại sao cần phải tách tên miền sang một tài khoản khác?

Theo mô hình cũ áp dụng trước ngày 10/09/2011, tài khoản quản lý tên miền được hệ thống tạo trên cơ sở thông tin địa chỉ email đăng ký kèm tên miền. Một tài khoản có thể có nhiều tên miền với thông tin chủ thể tên miền khác nhau miễn là có chung địa chỉ email của chủ thể. Thông tin của tài khoản được lấy ngẫu nhiên từ thông tin của một tên miền trong nhóm. Vì vậy, có sự không nhất quán giữa thông tin chủ thể quản lý tài khoản với thông tin các chủ thể tên miền thuộc tài khoản.

Hệ thống mới áp dụng sau ngày 10/09/2011 khác biệt ở điểm đồng nhất thông tin chủ thể tài khoản và thông tin chủ thể của các tên miền thuộc tài khoản. Vì vậy, hệ thống cho phép các tên miền đăng ký tên miền trước ngày 10/09/2011, ở trạng thái “đã được xác nhận quyền sử dụng” được chuyển sang một tài khoản tạo mới sau ngày 10/09/2011 theo mô hình mới: đồng nhất thông tin chủ tài khoản và chủ thể tên miền.

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet