VDO nghỉ lễ 30-04 – 01-05

Ngày 26/04/2022 đăng bởi adminmcvn

VDO thông báo lịch nghỉ lễ từ ngày 30/04 đến ngày 04/05/2022, lịch nghỉ lễ, Ngày Giải Phóng miền Nam, Ngày Quốc tế Lao động, VDO, máy chủ Việt Nam, nghỉ lễ