Cách Restore website từ file backup của VPS Linux và Windows
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Cách Restore website từ file backup của VPS Linux và Windows

Ngày 19/03/2015 đăng bởi seo3.VS [email protected]

VS TRADING – Cách Restore website từ file backup của VPS Linux và Windows 

I> Trên VPS Linux

1. Trước khi thự hiện việc restore website từ file backup của VPS bạn làm các bước sao

– Vào PLesk –> Backup Manager của Hosting: thực hiện việc Backup lại toàn bộ website hiện tại

cach-restore-website-tu-file-backup-cua-vps-linux-va-windows– Xem website hiện tại đang xử dụng bao nhiêu Database và tên của database là gì để chúc nữa mình sẽ thực hiện việc Restore

cach-restore-website-tu-file-backup-cua-vps-linux-va-windows1
2. Các bước thực hiện Restore

– Kết nối vào Server lưu trử Backup qua PMC


cach-restore-website-tu-file-backup-cua-vps-linux-va-windows2
Chú ý: 

Thư mục chứa website là: /var/www/vhosts/antispam.vinacis.com
Thư mục chứa database là: /var/lib/mysql/ten database


– Truy cập vào file backup của VPS và chọn các thư mục như trong hình để restore website

Chọn website cần restore

cach-restore-website-tu-file-backup-cua-vps-linux-va-windows3
Chọn database cần restore

cach-restore-website-tu-file-backup-cua-vps-linux-va-windows4Chọn Restore Selected Iterms để bắt đầu Restore

cach-restore-website-tu-file-backup-cua-vps-linux-va-windows5II> Trên VPS Windows

Các bước thực hiện tương tự như trên chỉ có sự thay đổi là thư mục chứa Source web và Database sẽ khác nhau!

Chú ý: 

Thư mục chứa website là: C:Inetpubvhoststen website
Thư mục chứa database là: C:Program Files (x86)Microsoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLData

Theo parallels.com.vn

Các tìm kiếm liên quan đến hướng dẫn backup
hướng dẫn backup và restore windows bằng acronis true image
hướng dẫn backup mail outlook 2007
hướng dẫn backup iphone
hướng dẫn backup imei galaxy s3
hướng dẫn backup dữ liệu android
hướng dẫn backup win 7
hướng dẫn backup bằng titanium
hướng dẫn backup danh bạ trong iphone bằng itunes

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet