Danh sách các doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ Viễn thông Việt Nam - Máy Chủ Việt Nam

Danh sách các doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ Viễn thông Việt Nam

Ngày 12/05/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Theo thống kê số liệu của http://vnta.gov.vn

( 26/12/2011 1:05 SA  )
 
 

STT

Tên doanh nghiệp

Số GP

Loại GP

1

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

1312/GP-BTTTT

IXP, ISP, OSP

 

496/2001/GP-TCBĐ

Cung cấp dịch vụ VoIP Quốc tế

 

 

495/2001/GP-TCBĐ

Cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước

 

394/1999/GP-TCBĐ

Mở dịch vụ điện thoại di động GSM trả tiền trước

 

937/2001/GP-TCBĐ

Cung cấp dịch vụ ISDN

2

Tổng công ty Viễn thông quân đội (Viettel)

1311/GP-BTTTT

IXP, ISP, OSP

 

 

493/2001/GP-TCBĐ

Cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước

 

 

494/2001/GP-TCBĐ

Cung cấp dịch vụ VoIP Quốc tế

3

Công ty Cồ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi-Telecom)

1267/GP-BTTTT

IXP, ISP, OSP

 

 

71/2003/GP-BBCVT

Cung cấp dịch vụ VT VoIP quốc tế

76/2003/GP-BBCVT

Cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước

4

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu Chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

106/GP-BTTTT

IXP, ISP, OSP

 

 

497/2001/GP-TCBĐ

Cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước

 

 

498/2001/GP-TCBĐ

Cung cấp dịch vụ VoIP Quốc tế

5

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

1347/GP-BTTTT

IXP, ISP, OSP

 

 

545/GP-BTTTT

Cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước và quốc tế

6

Công ty điện tử Hàng hải (Vishipel)

654/GP-BTTTT

ISP, OSP

 

 

725/2000/GP-TCBĐ

Cung cấp dịch vụ vệ tinh INMARSAT

 

 

87/2003/GP-BBCVT

Cung cấp dịch vụ VoIP Quốc tế

 

 

88/2003/GP-BBCVT

Cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước

7

Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu (GTEL)

1559/GP-BTTTT

IXP, ISP,

 

 

599/GP-BTTTT

Cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước và quốc tế

8

Công ty Cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom

1707/GP-BTTTT

IXP, ISP,

 

 

1315/GP-BTTTT

Cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước và quốc tế

9

Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC (CMC TI)

448/GP-BTTTT

ISP

 

 

1101/GP-BTTTT

Cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước và quốc tế

10

Công ty Truyền hình Cáp Saigon tourist (SCTV)

276/GP-BBCVT

ISP

139/GP-BTTTT

OSP

11

Công ty Thông tin Viễn thông điện lực (EVN-Telecom)

563/GP-BTTTT

IXP, ISP, OSP

 

 

758/2001/GP-TCBĐ

Cung cấp dịch vụ VoIP Quốc tế

 

 

759/2001/GP-TCBĐ

Cung cấp dịch vụ VoIP đường dài trong nước

12

Công ty Dịch vụ Truyền thanh – Truyền hình Hà Nội (BTS)

362/GP-BBCVT

ISP

13

Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC

915/GP-BTTTT

IXP,ISP, OSP

 

 

48/GP-BBCVT

VoIP đường dài trong nước

 

 

49/GP-BBCVT

VoIP quốc tế

14

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại điện tử Hợp Thành

971/GP-BTTTT

ISP, OSP

15

Công ty Cổ phần Viễn thông Nam Cửu Long (SMK)

693/GP-BTTTT

ss

16

Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ Somonet Việt Nam

715/GP-BTTTT

ISP, OSP

17

Công ty Cổ phần Viễn thông Thế hệ mới (NGT)

760/GP-BTTTT

ISP, OSP

18

Công ty cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ viễn thông Việt Nam (VietLinks)

446/GP-BTTTT

ISP, OSP

19

Công ty cổ phần viễn thông ATI Việt Nam

799/GP-BTTTT

ISP, OSP

20

Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC)

1313/GP-BTTTT

ISP, OSP

21

Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Việt Nam (VNTT)

1076/GP-BTTTT

ISP, OSP

22

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng (QT Net)

699/GP-BTTTT

ISP, OSP

23

Công ty TNHH dịch vụ đầu tư Vinh Hạnh

1561/GP-BTTTT

ISP, OSP

412/QĐ-BTTTT

24

Công ty Cổ phần Hệ thống Sao Việt (SAVISY)

794/GP-BTTTT

ISP, OSP

25

Công ty TNHH Truyền thông Việt Toàn Cầu

796/GP-BTTTT

ISP, OSP

26

Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông FTS

447/GP-BTTTT

ISP, OSP

27

Công ty Cổ phần truyền thông ADTEC

972/GP-BTTTT

ISP, OSP

28

Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến (ODS)

698/GP-BTTTT

ISP, OSP

29

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông CMC (CMC-Telecom)

629/GP-BTTTT

ISP, OSP

30

Công ty TNHH Viettel-CHT (Viettel-IDC)

1346/GP-BTTTT

ISP, OSP

31

Công ty Cổ phần Công nghệ cao Việt Nam

619/GP-BTTTT

ISP

526/GP-BTTTT

OSP

32

Công ty Cổ phần Internet Một kết nối OCI

 

1939/GP-BTTTT

ISP

33

Công ty cổ phần viễn thông VIT Việt Nam (VIT Telecom)

1188/GP-BTTTT

ISP

34

Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS

205/GP-BTTTT

ISP

35

Công ty NetNam

700/GP-BTTTT

ISP

36

Công ty cổ phần dịch vụ số liệu Toàn Cầu (GDS)

500/GP-BTTTT

ISP

37

Công ty Cổ phần truyền thông Hanel

451/GP-BTTTT

ISP

38

Công ty Cổ phần Dịch vụ – Dữ liệu Công nghệ thông tin Vina (VinaData)

502/GP-BTTTT

ISP

39

Công ty Cổ phần Đầu tư mạng PAMANET

1879/GP-BTTTT

ISP

40

Công ty Cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h

630/GP-BTTTT

OSP

41

Công ty TNHH P.A Việt Nam

887/GP-BTTTT

OSP

42

Công ty TNHH thương mại dịch vụ CNTT (G.O.L)

751/GP-BTTTT

OSP

43

Công ty Cổ phần thương mại Tin học và Viễn thông Sao Việt

1681/GP-BTTTT

OSP

44

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Trò chơi Vina (Vinagame)

504/GP-BTTTT

OSP

45

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ OSB

541/GP-BTTTT

OSP

46

Công ty Cổ phần Viễn thông Tiền Vệ

1017/GP-BTTTT

OSP

47

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Hồng Quang (HQBC)

1030/GP-BTTTT (1572/GP-BTTTT ngày 24/10/2008)

OSP

48

Công ty cổ phần Yêu Thể Thao

820/GP-BTTTT

OSP

49

Công ty cổ phần công nghệ Toàn cầu Tiến Thịnh

1303/GP-BTTTT (795/GP-BTTTT)

OSP

50

Công ty CP thiết bị Viễn thông Ích Phương

105/GP-BTTTT

OSP

51

Công ty Inet

1230/GP-BTTTT

OSP

52

Công ty cổ phần truyền thông quảng cáo đa phương tiện SMART MEDIA

128/GP-BTTTT

OSP

53

Công ty cổ phần tin học Lạc Việt

110/GP-BTTTT

OSP

54

Công ty TNHH Một thành viên Kết nối mạng Ngôi sao (SNLINK)

628/GP-BTTTT

OSP

55

Công ty TNHH phần mềm Nhân Hoà (VNWS)

1539/GP-BTTTT

OSP

56

Công ty cổ phần phát triển dịch vụ học tập và giải trí trực tuyến VDC-Net2E

1553/GP-BTTTT

OSP

57

Công ty TNHH phần mềm Viễn thông Miền Nam (South Telecom)

1345/GP-BTTTT

OSP

58

Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SaigonTel)

1362/GP-BTTTT

ISP, OSP

59

Công ty Điện tử Tin học Sài Gòn (SEI)

918/GP-BTTTT (563/GP-BBCVT ngày 19/06/2007))

OSP

60

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mắt Bão

1683/GP-BTTTT

OSP

61

Công ty TNHH Truyền thông PI

568/GP-BBCVT

OSP

62

Công ty Cổ phần Tập đoàn viễn thông IP

793/GP-BBCVT

OSP

63

Công ty THHH Thương Mại – Dịch vụ Thuận Thảo

245/GP-BTTTT (302/GP-BBCVT ngày 31/6/2006, 411/GP- BBCVT ngày 03/05/2006)

ISP, OSP

64

Công ty TNHH phát triển  CNTT Đạt Thịnh

829/GP-BBCVT

ISP

312/GP-BBCVT

OSP

65

Công ty TNHH mạng truyền thông quốc tế

1684/GP-BTTTT

OSP

66

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Truyền thông Quốc gia (AVA)

501/GP-BTTTT

OSP

67

Công ty Cổ phần Viễn thông tin học điện tử KASATI

839/GP-BTTTT

 ISP, OSP

68

Cổ phần mạng Truyền thông quốc tế (Incomnet)

04/GP-BBCVT

OSP

69

Công ty Cổ phần Tin học viễn thông Châu phong

10/GP-BBCVT

OSP

70

Công ty TNHH Dương Quốc

1348/GP-BTTTT

OSP

71

Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ Toàn cầu (GLTEC)

874/GP-BBCVT

OSP

72

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Viễn thông và Gia tăng Giá trị (GNET)

990/GP-BTTTT

OSP

73

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)

1200/GP-BBCVT

OSP

74

Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm Chiến thắng (V-SOFT)

991/GP-BTTTT

OSP

75

Công ty cổ phần giải pháp tin học Toàn Cầu

1410/BTTTT-VT

OSP

76

Công ty TNHH viễn thông Hạ Long (HLTEL)

138/GP-BTTTT (1399/GP-BTTTT ngày 06/10/2009)

ISP, OSP

77

Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông IP (IPCOMS JSC)

1641/GP-BTTTT

ISP

78

Công ty cổ phần Vietnamnet truyền thông quốc tế (VIETNAMNET INCOM)

1656/GP-BTTTT

ISP, OSP

79

Công ty TNHH thương mại điện thoại quốc tế Viễn Tin

1659/GP-BTTTT

OSP

80

Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Toàn Cầu (GTSC.,Corp)

1845/GP-BTTTT

ISP, OSP

81

Công ty TNHH Sáng tạo truyền thông Việt Nam (CCV Co.,LTD)

626/GP-BTTTT (122/GP-BTTTT ngày 23/01/2009)

IXP, ISP, OSP

82

Công ty TNHH L.C.S

137/GP-BTTTT

ISP, OSP

83

Công ty cổ phần đầu tư VNPTG

749/GP-BTTTT

IXP, ISP, OSP

84

Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương Xanh

747/GP-BTTTT

ISP, OSP

85

Công ty cổ phần viễn thông Khang An Nam Giàu

1091/GP-BTTTT

OSP

86

Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Cuộc Sống Mới

1820/GP-BTTTT

ISP

1302/GP-BTTTT

OSP

87

Công ty cổ phần công nghệ mạng Việt Thành Công

1312/GP-BTTTT

ISP, OSP

88

Công ty TNHH viễn thông Minh Tú

1151/GP-BTTTT

ISP

108/GP-BTTTT

OSP

89

Công ty siêu dữ liệu trực tuyến (Super Data)

262/GP-BTTTT

ISP

90

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông

1507/GP-BTTTT

IXP, ISP, OSP

91

Công ty cổ phần đầu tư VNĐ

30/GP-BTTTT

ISP, OSP

92

Công ty TNHH Đinh Thiên

110/GP-BTTTT

OSP

93

Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Thanh Niên net

394/GP-BTTTT

ISP

94

Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ viễn thông VI NA

983/GP-BTTTT

ISP

 

 

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068