Hệ thống chống cháy cho Trung tâm dữ liệu

Ngày 07/02/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

 

Cung cấp chức năng phát hiện, cảnh bảo, phòng ngừa và khắc phục tự động đối với các sự cố về cháy/nổ tại trung tâm dữ liệu, cụ thể bao gồm:

  • Hệ thống cảm ứng nhận biết sự tăng nhiệt độ và khói, đưa ra các cảnh báo sớm và nhanh nhất theo các cấp độ nguy hiểm cho bộ phận quản trị.
  • Hệ thống theo dõi và cảnh báo cháy cung cấp thông tin tình trạng của tất cả các thiết bị chống và chữa cháy, bao gồm cả hệ thống báo cháy tự động
  • Hệ thống điều kiển phối hợp với hệ thống cấp nguồn để tự động ngắt điện khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
  • Hệ thống tự động điều khiển hệ thống nén/xả các khí chống cháy khi có hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm dữ liệu.

Hai hệ thống chống cháy thường được sử dụng cho Datacenter :

  • Hệ thống chống cháy dùng khí FM200.
  • Hệ thống chống cháy dùng nước chống cháy Novec

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068