Lỗi 401 Unauthorized và cách khắc phục

Ngày 09/06/2015 đăng bởi seo3.vdo@gmail.com

Mọi người cho mình hỏi là mình gặp lỗi 401 Unauthorized khi gửi message từ website lên google cloud message. thông qua API KEY và RegID. Khi thực hiện gửi lên thì bị lỗi đó, ai đã từng gặp lỗi 401 Unauthorized và cách khắc phục nó ra sao?

Trả lời :

Nguyên nhân dẫn đến lỗi 401 Unauthorized

loi-401-unauthorized-va-cach-khac-phuc

Lỗi 401 Unauthorized là một mã trạng thái HTTP đó có nghĩa là các trang web mà bạn đang cố gắng truy cập không thể được nạp cho đến khi bạn lần đầu tiên đăng nhập với một ID và mật khẩu người dùng hợp lệ.

Nếu bạn có chỉ cần đăng nhập và nhận lỗi 401 Unauthorized, nó có nghĩa rằng các thông tin bạn đã nhập không hợp lệ đối với một số lý do.

Xem thêm các lỗi khác

Cách khắc phục lỗi 401 Unauthorized?

 • Kiểm tra các lỗi trong URL. Có thể là lỗi 401 Unauthorized xuất hiện bởi vì các URL được gõ sai hoặc liên kết được nhấp vào điểm để các URL sai – một trong đó là chỉ cho phép người sử dụng.
 • Nếu bạn chắc chắn rằng URL là hợp lệ, hãy truy cập trang chủ của trang web và tìm kiếm một liên kết Login hoặc truy nhập bảo mật .Nhập thông tin của bạn ở đây và sau đó thử lại trang này. Nếu bạn không có các thông tin, hãy làm theo các hướng dẫn được cung cấp trên trang web để thiết lập một tài khoản.
 • Nếu bạn chắc chắn rằng các trang web mà bạn đang cố gắng để đạt được không cần ủy quyền, thông báo lỗi 401 Unauthorized có thể là một sai lầm. Tại thời điểm này nó có thể là lợi ích tốt nhất của bạn để liên lạc với webmaster hoặc liên hệ website khác và thông báo cho họ về các vấn đề. Các webmaster của hầu hết các trang web Internet có thể đạt được thông qua email tại webmaster @website.com , thay thế website.com với tên trang web thực tế.
 • lỗi 401 Unauthorized cũng có thể xuất hiện ngay lập tức sau khi đăng nhập đó là một dấu hiệu cho thấy các trang web nhận được tên người dùng và mật khẩu của bạn nhưng không tìm thấy một cái gì đó về họ là không hợp lệ (ví dụ như mật khẩu của bạn là không chính xác). Thực hiện theo bất cứ quy trình được đặt ra tại các trang web để lấy lại quyền truy cập vào hệ thống của họ.

Từ khóa tìm kiếm :

 • lỗi 401 Unauthorized
 • 401 unauthorized sharepoint 2013
 • sip/2.0 401 unauthorized
 • http/1.1 401 unauthorized
 • 401 unauthorized access
 • plex 401 unauthorized
 • iis 401 unauthorized
 • 401 Unauthorized
 • Authorization Required
 • Lỗi HTTP 401 – Unauthorized

Máy chủ Việt NamMáy chủ Dell PowerEdgeMáy chủ HPe ProLiantMáy trạm HPe

Danh mục sản phẩm