Mẫu hợp đồng thiết kế webiste

Ngày 09/02/2015 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Hiện nay nhu cầu thiết kế website ngày càng nhiều, yêu cầu các bạn kinh doanh phải soạn cho mình một mẫu hợp đồng thiết kế website chuẩn và khoa học , thể hiện mức độ chuyên nghiệp của doanh nghiệp đó

Sau đâyVS Trading xin giới thiệu đến các bạn mẫu hợp đồng thuê máy chủ mà chúng tôi tham khảo :

CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN

VIỆT NAM

 

 

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hợp đồng số: TND – …………….

HÀ NỘI , ngày .…. tháng ..… năm 2011

 

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

  • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005.QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;
  • Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lí, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
  • Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng của công ty TND

 

Chúng tôi gồm:

Bên A: …………………..……………………………………………………………………………………….

 

Người đại diện:

Ông/Bà  ……………………………………………………………….

 

Chức vụ:

 …………………………………. ……………………………………..

 

Trụ sở chính:

 ………………………………………………………………………….

 

Điện thoại:

…………………………

 Fax:

…………………………

 

Email:

…………………………………………………………………………..

 

Số tài khoản:

………………………….

Tại ……………………………………..

 

Website:

………………………………………………………………………….

Bên B: CÔNG TY TNHH TM NGUYỄN NGỌC THANH

 

Người đại diện:

 

 

Chức vụ:

 

 

Trụ sở chính:

 

 

Điện thoại:

 

 Di Động:

 

 

Email:

 

 

Số tài khoản:

 

 

 

Mã số thuế:

 

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG

 

1.1.Bên B nhận thiết kế và xây dựng cho bên A một  website với các tính năng và chi phí như bên A đã chọn là Gói Thiết Kế Web:………………………..

1.2.Tổng giá trị hợp đồng là:……………………………..
(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………..)

1.3.Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 ngày sau khi bàn giao thông tin từ phía khách hàng và TND

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

2.1  Bên A sẽ thanh toán cho bên B  hai đợt:

 

Đợt 1: Thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng tương đương với …………………………..………
(Bằng chữ:……………………………………………………….)
ngay sau khi hợp đồng này được ký kết.

 

Đợt 2: Thanh toán nốt 50% giá trị hợp đồng còn lại  tương đương với ……………………………………

 (Bằng chữ:……………………………………………………….)  và các chi phí phát sinh khác nếu có, Trước lúc cả hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu website.

 

2.2  Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 

3.1    Có trách nhiệm cử người phối hợp với bên B trong giai đoạn khảo sát và thiết kế giao diện. Các giao diện sẽ phải quyết định trong vòng 3 ngày sau khi ký hợp đồng.

3.2    Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về nội dung, hình ảnh về công ty, về sản phẩm để bên A sử dụng trong quá trình thiết kế website. Các thông tin này bên A chịu trách nhiệm về bản quyền và sở hữu trí tuệ

3.3    Có trách nhiệm cử 1 nhân viên tiếp nhận và nghiệm thu website. Nhân viên này sẽ được đào tạo và hướng dẫn cách cập nhật nội dung, quản lý website.

3.4    Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thanh toán nêu tại điều 2, hợp đồng này

3.5    Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các tình huống bất khả kháng hoặc trong các tình huống vi phạm hợp đồng do lỗi của bên B

3.6    Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng đề đòi bồi thường và xử lý theo luật định nếu bên B vi phạm hợp đồng.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 

4.1    Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các hạng mục công việc trong phụ lục đã ký và đảm bảo bàn giao phần mềm website đúng thời hạn.

4.2    Có trách nhiệm cung cấp các bản thiết kế trong vòng 3 ngày sau khi ký hợp đồng và tư vấn cho bên A lựa chọn một thiết kế phù hợp để xây dựng website

4.3    Có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên của bên A tiếp nhận và quản trị toàn bộ website, bao gồm việc upload lên hosting, quản trị nội dung, backup dữ liệu, khôi phục dữ liệu sau sự cố dựa theo các dịch vụ có trong gói mà bên A chọn.

4.4    Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các tình huống bất khả kháng hoặc trong các tình huống vi phạm hợp đồng do lỗi của bên A

4.5    Có quyền khiếu nại tới các cơ quan chức năng đề đòi bồi thường và xử lý theo luật định nếu bên A vi phạm hợp đồng.

 

ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG

 

Các nguyên nhân khách quan dưới đây được coi là bất khả kháng và là căn cứ để một trong hai bên đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng:

5.1  Các nguyên nhân thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, .

5.2  Một trong hai bên trở nên không còn đủ tư cách pháp nhân theo một quyết định của tòa án hoặc bên đó chủ động đăng ký chấm dứt hoạt động, tạm ngừng hoạt động, giải thể.

 

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

6.1  Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

6.2  Mọi thay đổi liên quan đến nội dung hợp đồng phải được một Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước ít nhất 03 ngày. Nội dung thay đổi chỉ có hiệu lực nếu thông báo của một Bên được Bên kia chấp thuận bằng văn bản. Mọi chi phí phát sinh từ việc thay đổi hợp đồng sẽ do Bên đề nghị thay đổi chịu trách nhiệm thanh toán.

6.3  Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này (nếu có) sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất, vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

6.4  Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Đây là Mẫu hợp đồng thiết kế webiste các bạn có thể tham khảo qua để có thể chọn lọc mẫu hợp đồng ngắn gọn, đầy đủ, súc tích, và khoa học nhất nhé

Chúc các bạn năm mới kinh doanh phát đạt

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068