Tên miền tiếng Việt - Những điều cần biết khi đăng ký - Máy Chủ Việt Nam

Tên miền tiếng Việt – Những điều cần biết khi đăng ký

Ngày 12/05/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Tên miền tiếng Việt – Những điều cần biết khi đăng ký

1. Tôi muốn đăng ký tên miền tiếng Việt dưới đuôi .com.vn có được không?

2. Cá nhân không phải người Việt Nam có được đăng ký tên miền tiếng Việt?

3. Tại sao các Nhà đăng ký tên miền lại không tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền tiếng Việt?

4. Tại sao tên miền tôi đăng ký hoàn toàn hợp lệ nhưng lại bị chương trình thông báo là chứa từ khóa cấm và không chấp nhận? Muốn đăng ký được tên miền có chứa từ khóa cấm, tôi phải làm thế nào?

5. Có những cụm từ hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng khi gắn với .VN lại không được coi là tên miền tiếng Việt?

6. Tôi không tìm thấy chỗ nào để nhập thông tin về máy chủ DNS quản lý tên miền tiếng Việt?

 

1. Tôi muốn đăng ký tên miền tiếng Việt dưới đuôi .com.vn có được không?

Tên miền tiếng Việt chỉ được phát triển ở dạng tên miền cấp 2 trực tiếp dưới đuôi quốc gia Việt Nam “.VN”. Vì vậy, bạn không thể đăng ký tên miền tiếng Việt dưới đuôi .com.vn hay .net.vn cũng như các đuôi tên cấp 2 dùng chung khác.

2. Cá nhân không phải người Việt Nam có được đăng ký tên miền tiếng Việt?

Không có bất cứ giới hạn nào về đối tượng. Mọi cá nhân tổ chức trong và ngoài nước đều được quyền đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt.

3. Tại sao các Nhà đăng ký tên miền lại không tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền tiếng Việt?

Trong giai đoạn đầu triển khai, để thống nhất đầu mối quản lý và hỗ trợ, VNNIC trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền tiếng Việt và chỉ định Công ty Hi-Tek là Nhà đăng ký tên miền duy nhất hợp tác cùng hỗ trợ cung cấp các dịch vụ miễn phí thúc đẩy sử dụng tên miền tiếng Việt. Các Nhà đăng ký tên miền khác không tham gia vào công việc này. Chủ thể có nhu cầu sử dụng tên miền tiếng Việt chỉ cần truy cập địa chỉ http://dangky.tenmientiengviet.vn để thực hiện đăng ký trực tuyến.

4. Tại sao tên miền tôi đăng ký hoàn toàn hợp lệ nhưng lại bị chương trình thông báo là chứa từ khóa cấm và không chấp nhận? Muốn đăng ký được tên miền có chứa từ khóa cấm, tôi phải làm thế nào?

Để ngăn chặn các hành vi đăng ký không nghiêm túc hoặc lạm dụng của một số đối tượng nhất định, VNNIC duy trì một danh sách từ khóa cấm. Tuy nhiên có một một số ít trường hợp các cụm từ ngữ hoàn toàn nghiêm túc nhưng vô tình khi tổ hợp lại bị vướng từ khóa cấm nên chủ thể không thể đăng ký trực tuyến được. Khi gặp trường hợp này, chủ thể vui lòng liên hệ phòng Quản lý tài nguyên Internet theo số điện thoại 0435564944 – 0511. 3843043 (số lẻ 901), số fax: 0511.3843044  hoặc email [email protected] để được hướng dẫn.
Không may khi tên miền tiếng Việt bạn muốn đăng ký có chứa từ khóa cấm, bạn hãy làm theo đúng hướng dẫn của chương trình, download mẫu đăng ký và gửi về địa chỉ email [email protected] để được xem xét xử lý nhân công.

5. Có những cụm từ hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng khi gắn với .VN lại không được coi là tên miền tiếng Việt?

Nguyên tắc đầu tiên, tên miền tiếng Việt phải là cụm từ, ngữ chứa ít nhất một ký tự tiếng Việt có dấu trong bảng mã tiếng Việt( â; ă; ơ, ê, đ; ò; ..). Do vậy, rất nhiều tên mặc dầu có ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng không được coi là tên miền tiếng Việt. VD: hoalan.vn; hoasen.vn, conngoan.vn, v.v…

6. Tôi không tìm thấy chỗ nào để nhập thông tin về máy chủ DNS quản lý tên miền tiếng Việt?

Trong giai đoạn đầu triển khai, mọi tên miền tiếng Việt đều mặc định chuyển giao về máy chủ DNS của VNNIC. Do đó, tạm thời, chủ thể chưa thể đăng ký dịch vụ DNS chuyển giao cho tên miền tiếng Việt của mình.

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068