Windows Small Business Server 2011 tỏa sáng

Ngày 04/10/2014 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Khi thời gian thay đổi nhiều thay đổi điều cùng với nó. Ngay từ cách bạn làm kinh doanh cho đến cách quản lý doanh nghiệp của bạn. Khi việc kinh doanh đã thay đổi mọi người đang tìm cách thông minh hơn của việc sử dụng các nguồn tài nguyên của họ. Không chỉ chơi Big mà còn doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách thông minh xử lý kinh doanh của họ. Vào năm 1997, Microsoft đã giới thiệu Small Business Server 4.0. Mà sau này trưởng thành lên Windows Small Business Server 2011 Bóng được sử dụng ngày nay bởi hầu hết các doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ đã dựa để chia sẻ liên lạc, phối hợp văn bản, lịch, in ấn và email.Tại thời điểm Windows Small Business Server 2011 tỏa sáng có sẵn trong mô hình khác nhau Essentials nghĩa và tiêu chuẩn, chúng tôi đã giải thích vài trong số các tính năng chính của cả hai mô hình.

Windows Small Business Server 2011 tỏa sáng

Tiêu chuẩn có thể hỗ trợ tối đa 75 người sử dụng, tất cả các tính năng chính là có sẵn như tập tin và in ấn, truy cập từ xa, lịch và email tất cả họ đều chạy trong một khung duy nhất, nhưng tuy nhiên chúng tôi có một tùy chọn để mức độ máy chủ vật lý hay ảo bổ sung với một phí bảo hiểm add-on Kit, nào được thực hiện bởi Microsoft. Phiên bản tiêu chuẩn cũng bao gồm Windows Server 2008 R2, Exchange 2010 SP1, Share Point Foundation 2010 và SQL Server 2008 R2 Express.

Essential Edition được đưa ra sau để đáp ứng nhu cầu của tổ chức nhỏ hơn nhiều với lên đến 25 người sử dụng chỉ. Trong khái quát chúng ta không có các tính năng như SharePoint Foundation và sao chép của Exchange. Nó chạy một bản sao đầy đủ của Windows Server 2008 R2 và xử lý xác thực và quản lý máy chủ. Nó có nhiều tính năng quan trọng như tập tin và nền tảng cho các ứng dụng in ấn địa phương và tích hợp với điện toán đám mây dựa trên sự hợp tác email. Tất cả các email và hợp tác được thực hiện trong các dịch vụ đám mây đó là Microsoft văn phòng 365.

Như vậy có thể được gọi là thiết yếu đã được phát triển cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và tiêu chuẩn đi cho doanh nghiệp nhỏ. Với cuộc họp yêu cầu đã bị ảnh hưởng trong số những người muốn bắt đầu với các mạng trong tổ chức của họ từ cấp độ cơ bản và muốn làm cho sự phát triển với công nghệ ngày càng tăng.

Tất cả các mắt đã trên bao bì mới mà Microsoft sắp đến với và với sự cạnh tranh ngày càng tăng trong thị trường SMB và SOHO, đó là tất cả cần thiết hơn để đến với một số đổi mới trong các chức năng ứng dụng.

Windows Small Business Server là đã có trong cùng một giải đấu và nó hứa hẹn một số tính năng mới và sáng tạo cho tất cả người sử dụng.

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068