GDS đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2005 theo tiêu chuẩn Quản trị an ninh thông tin Viện tiêu chuẩn Anh - Máy Chủ Việt Nam

GDS đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2005 theo tiêu chuẩn Quản trị an ninh thông tin Viện tiêu chuẩn Anh

Ngày 06/02/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Cuối tháng 1/2012 vừa qua, Trung tâm dữ liệu Thăng Long đã đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2005, tiêu chuẩn đánh giá quản lý chất lượng và hệ thống an toàn an ninh thông tin doanh nghiệp do tổ chức DAS/UKAS vương quốc Anh cấp. Việc đạt được chứng nhận này đảm bảo các Dịch vụ Data Center của GDS luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn bảo mật thông tin quốc tế để bảo đảm sự toàn vẹn dữ liệu của khách hàng.

Chứng nhận ISO/IEC 27001:2005 là tiêu chuẩn quốc tế toàn cầu về quản lý hệ thống quản trị bảo mật thông tin (ISMS). Chứng nhận có hiệu lực trong ba năm và là một phần quan trọng trong chương trình bảo vệ dữ liệu của khách hàng khỏi những mối đe dọa trên mạng cũng như các lỗ hổng có thể dẫn đến mất dữ liệu của GDS. 

Ông Koichiro Otaki, Tổng Giám đốc Công ty GDS cho biết “với chứng nhận này, GDS tiếp tục khẳng định cam kết cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ an toàn tuyệt đối tại trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam của chúng tôi”. “Để được cấp chứng nhật ISO/IEC 27001:2005, GDS đã triển khai đồng bộ các hệ thống và giám sát cần thiết nhằm bảo vệ toàn diện các ứng dụng trọng yếu của khách hàng đang được lưu trú tại trung tâm dữ liệu Thăng Long.”

Bên cạnh đó, GDS cũng đã trải qua nhiều kỳ sát hạch và đánh giá thực địa khắt khe từ DAS/UKAS bao gồm cả chính sách bảo mật, bảo mật tổ chức, kiểm soát và phân loại tài sản, bảo mật môi trường và bảo mật vật lý, an ninh mạng và hệ thống, giám sát truy cập, duy trì và phát triển hệ thống, quản trị kinh doanh liên tục và tuân thủ. Bởi vậy, chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm lưu trữ dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu chuẩn quốc tế của GDS

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068