Lỗi 404 File Not Found và cách khắc phục

Ngày 10/06/2015 đăng bởi seo3.vdo@gmail.com

Có khi nào bạn vào một địa chỉ website nào đó và gặp một thông báo lỗi 404 không, lỗi này tức là địa chỉ bạn cần không tồn tại hoặc đã bị xóa hoặc chưa được duyệt hiển thị. Máy chủ Việt Nam sẽ chia sẻ với các bạn một số nguyên nhân dẫn đến lỗi 404 File Not Found và cách khắc phục

Nguyên nhân của lỗi 404 File Not Found

Lỗi 404 là lỗi phía máy khách, ngụ ý rằng lỗi này là lỗi của bạn, hoặc bởi vì bạn gõ các URL trong sai hoặc trang đã được di chuyển hoặc loại bỏ khỏi trang web và bạn phải biết.

Một khả năng khác là nếu một trang web đã chuyển sang một trang hay một tài nguyên nhưng đã làm như vậy mà không cần chuyển hướng URL cũ sang mới. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ nhận được một lỗi 404 thay vì được tự động chuyển đến trang mới.

Lưu ý: máy chủ web Microsoft IIS đôi khi cung cấp thông tin cụ thể hơn về các nguyên nhân gây ra lỗi 404 Not Found bởi suffixing một số sau khi 404 như trong Lỗi HTTP 404,3 – Không tìm thấy có nghĩa là loại MIME hạn chế . Bạn có thể thấy một danh sách đầy đủ ở đây .

Lỗi 404 File Not Found và cách khắc phục

Làm thế nào để khắc phục lỗi 404 File Not Found

 • Thử lại trang web bằng cách nhấn F5 , nhấn vào nút refresh / reload, hoặc cố gắng URL từ thanh địa chỉ. 404 Không tìm thấy lỗi có thể xuất hiện vì nhiều lý do mặc dù không có vấn đề thực sự tồn tại, vì vậy đôi khi làm mới đơn giản sẽ thường xuyên tải các trang web mà bạn đang tìm kiếm
 • Kiểm tra các lỗi trong URL . Thông thường thời gian 404 Không tìm thấy lỗi xuất hiện vì các URL được gõ sai hoặc liên kết được nhấp vào điểm để các URL sai.

Ví dụ : Khi bạn tìm kiếm địa chỉ : https://maychuvietnam.com.vn/chuyen-muc/cho-thue-cho-dat-may-chu/  nhưng khi bạn click vào thì lại nhận được thông báo rằng link này không tồn tại 404 File Not Found , lỗi này là do một lần tôi đã thay đổi host nên giờ đã mất đi phần chuyên mục rồi. Link đúng phải là https://maychuvietnam.com.vn/cho-thue-cho-dat-may-chu/

 • Di chuyển lên một cấp độ thư mục tại một thời điểm trong URL cho đến khi bạn tìm thấy một cái gì đó.
 • ìm kiếm trang tại một công cụ tìm kiếm phổ biến. Có thể là bạn chỉ có URL hoàn toàn sai trong trường hợp này một cách nhanh chóng Google hay Bing tìm kiếm nên đưa bạn đến nơi bạn muốn đến. Nếu bạn không tìm thấy trang bạn đang theo đuổi, cập nhật bookmark hoặc yêu thích của bạn để tránh các lỗi HTTP 404 tại tương lai.
 • Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu cho thấy các tin nhắn 404 Not Found chỉ có thể là của bạn. Ví dụ, nếu bạn có thể đến các URL từ điện thoại của bạn, nhưng không phải từ máy tính bảng của bạn, xóa bộ nhớ cache trên trình duyệt của máy tính bảng của bạn có thể giúp đỡ. Bạn có thể cũng xem xét việc xoá cookie của trình duyệt của bạn , hoặc ít nhất là một (s) tham gia với các trang web trong câu hỏi, nếu xóa bộ nhớ cache không hoạt động.
 • Thay đổi máy chủ DNS được sử dụng bởi máy tính của bạn, nhưng thường chỉ khi toàn bộ một trang web được tạo cho bạn một lỗi 404, đặc biệt là nếu các trang web có sẵn cho những người trên các mạng khác (ví dụ như mạng điện thoại di động của bạn hoặc một người bạn ở thành phố khác). 404 trên một toàn bộ trang web không phải là đặc biệt phổ biến, trừ ISP hoặc chính phủ các bộ lọc / kiểm duyệt trang web của bạn. Không có vấn đề gì lý do, nếu nó xảy ra, cho một tập hợp các máy chủ DNS một thử là một bước tiến tốt để mất.
 • Cuối cùng, nếu vẫn thất bại, hãy liên hệ trực tiếp các trang web. Nếu họ đã gỡ bỏ các trang web mà bạn đang sau thì lỗi 404 là hoàn toàn hợp pháp và họ sẽ có thể nói với bạn rằng. Nếu họ đã di chuyển trang, và đang tạo ra 404 nhân thay vì chuyển hướng khách truy cập vào trang mới, họ sẽ được hạnh phúc để nghe từ bạn để họ có thể đi sửa chữa nó. Xem của tôi Trang Thông tin liên lạc cho danh sách các liên kết đến các trang web Support dựa tài khoản mạng xã hội mà bạn có thể sử dụng báo cáo về lỗi 404 hoặc giữ lên trên tình trạng của vấn đề nếu nó là phổ biến rộng rãi. Một vài trang web thậm chí có cả số điện thoại và địa chỉ email

Từ khóa tìm kiếm Google :

 • 404 File Not Found
 • 404 – file or directory not found
 • http error 404 file or directory not found
 • 404 not found là gì
 • 404 not found nginx
 • loi 404 not found
 • sua loi 404 not found
 • 404 not found wordpress
 • 404 not found template
 • HTTP 404
 • Lỗi 404 Not Found
 • 404 tập tin hoặc thư mục Not Found
 • HTTP 404 Not Found
 • 404 Not Found

Máy chủ Việt Nam – Máy chủ Dell PowerEdge – Máy chủ HPe ProLiant – Máy trạm HPe

Danh mục sản phẩm