HƯỚNG DẪN BACKUP VÀ RESTORE DATABASE
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

HƯỚNG DẪN BACKUP VÀ RESTORE DATABASE

Ngày 07/07/2014 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Nếu như bạn đã và đang sử dụng MySQL database, tôi chắc chắn bạn sẽ rất sợ rằng dữ liệu của bạn sẽ bị mất. Do vậy việc backup MySQL database thường xuyên là cần thiết. Bạn có thể đơn giản hóa bằng cách sử dụng lệnh trong terminal để backup và restore

Hôm nayVS Trading xin gửi đến các bạn bài viết hướng dẫn bạn cách đơn giản nhất để sao lưu và phục hồi dữ liệu MySQL database.

1. Backup bằng Command Line (sử dụng mysqldump để backup database)
Để có thể sử dụng dòng lệnh sao lưu cơ sở dữ liệu bạn cần đăng nhập vào server thông qua kết nối ssh như putty

Sử dụng cấu trúc lệnh như sau

$ mysqldump –opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql]
Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu

[–opt] : Các tùy chọn mysqldump

Ví dụ : Để backup database thuthuatvietnam

$ mysqldump -u root -p thuthuatvietnam > backup_ttvn.sql
Bạn cũng có thể tùy chọn các bảng để backup bằng cách liệt kê các bảng, các bảng cách nhau bằng khoảng trắng (dấu space)

$ mysqldump -u root -p thuthuatvietnam bang_a bang_b > backup_ttvn.sql
Back up MySQL Database và đồng thời nén lại

Nếu database có dung lượng lớn, bạn cần nén lại, khi đó bạn có thể sử dụng cấu trúc lệnh nén cùng gzip

$ mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]
2. Restore MySQL Database
Ở trên là cách tạo bản backup, tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu cách restore. Cấu trúc lệnh như sau:

$ mysql -u [uname] -p [dbname] < [backupfile.sql]
Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)

Ví dụ: Phục hồi database thuthuatvietnam

$ mysql -u root -p thuthuatvietnam < backup_ttvn.sql
Phục hồi database được nén

gunzip < [backupfile.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]
Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:

mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupfile.sql]

Trên đây là một số thủ thuật nhỏ mà chúng tôi đã sưu tầm và tích lũy trong quá trình làm việc . Hy vọng có thể giúp các bạn bảo mật được dữ liệu một cách hiệu quả và thông minh nhất.

>>> http://maychuvietnam.com.vn/tin-cong-nghe/cach-o-dia-trong-window/

Theo : thuthuatvietnam.com

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet