Hướng dẫn cài đặt OpenVZ trên CentOs 6.x, sử dụng OpenVZ để tạo VPS, quản lý VPS

Hướng dẫn cài đặt OpenVZ trên CentOs 6.x, sử dụng OpenVZ để tạo VPS, quản lý VPS

Ngày 19/05/2015 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Công nghệ ảo hóa ngày càng được biết đến và ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, phổ biến nhất là công nghệ ảo hóa tạo ra máy chủ ảo. Từ một máy chủ server bạn có thể tạo ra rất nhiều máy chủ ảo VPS

OpenVZ là một trong những phần mềm được sử dụng rộng rãi. Sử dụng OpenVZ sẽ giúp bạn dễ dàng tạo ra các VPS (Virtual Private Server). Điểm mạnh của OpenVZ là sử dụng chung tài nguyên với HĐH chính nên đảm bảo sử dụng được nhiều kernel gốc, do đó không bị lãng phí tài nguyên.

Sau đây Máy chủ Việt Nam sẽ hướng dẫn cài đặt OpenVZ trên CentOs 6.x, sử dụng OpenVZ để tạo VPS, quản lý VPS (OpenVZ Container)

Cài đặt OpenVZ trên Centos 6

OpenVZ được cài đặt quá dễ dàng chỉ gồm 3 bước chính như sau:

1. Thêm OpenVZ repository vào Yum

Di chuyển vào thư mục /etc/yum.repos.d

cd /etc/yum.repos.d

Tải OpenVZ repo về thư mục

wget http://download.openvz.org/openvz.repo

Nhập OpenVZ GPG key cho Yum

rpm –import http://download.openvz.org/RPM-GPG-Key-OpenVZ

2. Cài OpenVZ

Cài OpenVZ bằng lệnh:

yum install vzkernel

3. Cài đặt một số công cụ bổ trợ

Chạy lệnh

yum install vzctl vzquota ploop

Cấu hình CentOs hỗ trợ tốt cho OpenVZ

1. Cấu hình để mỗi khi hệ thống khởi động, luôn chọn OpenVZ. Để làm việc này, chúng ta sẽ sửa trong file /boot/grub/menu.lst và thiết lập default là 0.

vi /boot/grub/menu.lst

Sửa thiết lập :

default=0 timeout=5

2. Chỉnh một số thông số của kernel.

Mở file /etc/sysctl.conf

vi /etc/sysctl.conf

Chắc chắn rằng sysctl.conf có các thiết lập tương tự như sau:

net.ipv4.ip_forward = 1 net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0 net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1 kernel.sysrq = 1 net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1 net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0 net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1 net.ipv4.conf.default.forwarding=1

3. Chuyển thiết lập SELinux thành disabled trong file /etc/sysconfig/selinux

vi /etc/sysconfig/selinux

cai dat, cau hinh, su dung openvz

Cấu hình OpenVZ

4. Mở file /etc/vz/vz.conf tìm đến dòng NEIGHBOUR_DEVS và bỏ dấu “#” sau đó đổi giá trị detect thành all

vi /etc/vz/vz.conf NEIGHBOUR_DEVS=all

Cuối cùng, khởi động lại hệ thống

reboot

Sau khi khởi động hoàn tất, cần kiểm tra lại chắc chắn openvz đã được khởi động, gõ lệnh

uname -r

Phiên bản Openvz sẽ hiển thị dạng

2.6.32-042stab081.3

Như vậy là với các thao tác trên chúng ta đã cài đặt, cấu hình và thiết lập hoàn thiện OpenVZ trên CentOs. Các hướng dẫn dưới đây Máy chủ Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn Sử dụng OpenVZ tạo và quản lý VPS

Tạo máy ảo

Trước khi bạn có thể tạo được máy ảo VPS bạn cần tải về ít nhất một mẫu template của distro nào nó. Để tham khảo danh sách các template này xem chi tiết tại http://wiki.openvz.org/Download/template/precreated .

Sau khi lựa chọn bản template, bạn cần di chuyển vào thư mục chứa template của OpenVZ

cd /vz/template/cache

Tải distro về, ở đây giả sử chúng ta chọn centos-6-x86_64.tar.gz

wget http://download.openvz.org/template/precreated/centos-6-x86_64.tar.gz

Như vậy là đã có bản template cho OpenVZ, giờ cài đặt máy ảo bằng lệnh vzctl create

vzctl create 101 –ostemplate centos-6-x86_64 –config basic

Ở đây bạn cần lưu ý 101 là 1 ID duy nhất và lớn hơn 100.

Sử dụng OpenVZ

Để khởi động máy ảo (VPS) khi hệ thống khởi động, dùng lệnh:

vzctl set 101 –onboot yes –save

Để thiết lập hostname và địa chỉ IP cho VPS chạy lệnh:

vzctl set 101 –hostname localhost –save vzctl set 101 –ipadd 192.168.0.101 –save

Sau đó bạn cần thiết lập sockets là 1200 và thiết lập Nameserver cho VPS, ở đây Thủ thuật Việt Nam dùng name server của google

vzctl set 101 –numothersock 1200 –save vzctl set 101 –nameserver 8.8.8.8 –nameserver 8.8.4.4 –save

Ngoài cách sử dụng lệnh command như trên bạn cũng có thể thiết lập ở file cấu hình của VPS, ví dụ ID VPS là 101 thì file cấu hình sẽ nằm ở /etc/vz/conf/101.conf

Để khởi động máy ảo, sử dụng lệnh

vzctl start 101

Ngay khi máy ảo khởi động thành công, bạn có thể set mật khẩu cho tài khoản root của máy ảo bằng cách chạy lệnh

vzctl set 101 –userpasswd username:password

Sau đó nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu

Để chuyển sang máy ảo qua ssh sử dụng lệnh

vzctl enter 101

Để thoát khỏi VPS quay về với tài khoản gốc của bạn, sử dụng lệnh

exit

Tắt máy ảo, sử dụng lệnh:

vzctl stop 101

Để khởi động lại máy ảo

vzctl restart 101

Để xóa máy ảo (cần phải tắt máy ảo trước)

vzctl destroy 101

Liệt kê danh sách máy ảo do OpenVZ tạo ra, dùng lệnh

vzlist -a

Để xem tài nguyên được cấp phát cho máy ảo, sử dụng lệnh

vzctl exec 101 cat /proc/user_beancounters

Thiết lập thông số cho VPS của OpenVZ (OpenVZ container)

– Thiết lập thông số ram thực

vzctl set 101 –vmguarpages $((512 * 256)) –save

Trong đó 512 là dung lượng ram tính bằng MB

– Thiết lập thông số ram burst

vzctl set 101 –privvmpages $((1024 * 256)) –save

– Thiết lập swap

vzctl set 101 –swappages 1G –save

– Thiết lập dung lượng lưu trữ

vzctl set 101 –diskspace 20G:40G –save

Trong đó: 20G là dung lượng thực, 40G là dung lượng burst

Kết luận : Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn tổng quan về phần mềm ảo hóa OpenVZ, cách cài đặt, cấu hình và sử dụng OpenVZ tạo VPS trên CentOs 6 rồi đó.

Nếu bạn cần thuê máy chủ , hay thuê VPS giá rẻ thì có thể liên hệ vớiVS Trading chúng tôi theo địa chỉ sau :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Tổng đài hỗ trợ 24/24: 0913 560 868 – 094 8384 678

Email:  info@VS Trading.vn

Điện thoại: 028 7308 6666 – 028 7308 6666

Hotline: 0936 300 136 – 0936 108 858

VS Trading / Theo Thuthuatvietnam.com

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068