Cách cài và cấu hình NTP server trên Centos

Ngày 19/03/2015 đăng bởi seo3.VS [email protected]

VS TRADING – Giao thức NTP (Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến đổi. Giao thức này được thiết kế để tránh ảnh hưởng của độ trễ biến đổi bằng cách sử dụng bộ đệm jitter. NTP cũng là tên gọi của phần mềm được triển khai trong dự án Dịch vụ NTP Công cộng (NTP Public Services Project). NTP là hệ thống đồng bộ thời gian hệ thống giữa các server linux. Dưới đây là cách cài và cấu hình NTP server trên centos.

cach-cai-va-cau-hinh-ntp-server-tren-centos

– kiểm tra gói cài đặt

#yum list | grep ntp

– cai đặt gói
# yum -y install ntp.i386


– cấu hình
vi /etc/ntp.conf
# line 14: add dải mạng mà ta cho phép nhận dữ liệu để đồng bộ
restrict 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
# thay đổi máy chủ cần đồng bộ
server ntp1.jst.mfeed.ad.jp
server ntp2.jst.mfeed.ad.jp
server ntp3.jst.mfeed.ad.jp
– tart dịch vụ ntp
/etc/rc.d/init.d/ntpd start

Starting ntpd:
[ OK ]

– cho phép ntp khởi động cùng hệ thống
#chkconf ntpd on

– kiểm tra ntp

#ntpq -p

Chúc các bạn thành công

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068