Sẽ có Trung tâm chuyển mạng quốc gia để chuyển mạng giữ nguyên số

Ngày 11/05/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Mỗi khi có sự thay đổi thông tin về thuê bao chuyển mạng, Cơ sở dữ liệu quốc gia đặt tại Trung tâm chuyển mạng sẽ cập nhật đồng thời tới cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp viễn thông. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trung tâm chuyển mạng quốc gia do Cục Viễn thông, Bộ TT&TT xây dựng, vận hành sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2014, là thành phần then chốt để triển khai dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao (MNP) tại Việt Nam.

Theo đề xuất của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), Trung tâm chuyển mạng quốc gia sẽ là thành phần cốt yếu của hệ thống triển khai dịch vụ MNP tại Việt Nam theo mô hình tập trung. Giả sử trường hợp một chủ thuê bao di động gửi yêu cầu chuyển mạng tới nhà cung cấp dịch vụ (nhà mạng) A thì nhà mạng A sẽ chuyển tiếp yêu cầu này tới Trung tâm chuyển mạng. Trung tâm chuyển tiếp yêu cầu đó đến nhà mạng cũ (gọi là nhà mạng B) của chủ thuê bao để nhà mạng B kiểm tra, xác thực thông tin thuê bao, sau đó phản hồi lại Trung tâm về việc chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu chuyển mạng.

Những thông tin phản hồi này lại được Trung tâm thông báo cho nhà mạng A. Nếu yêu cầu được chấp thuận thì nhà mạng A sẽ thông báo lịch trình chuyển mạng cho chủ thuê bao. Trung tâm chuyển mạng sẽ yêu cầu nhà mạng B và nhà mạng A lần lượt thực hiện ngắt dịch vụ và kết nối dịch vụ cho chủ thuê bao; lưu thông tin định tuyến của thuê bao vào cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin này cho tất cả các nhà mạng.

Trung tâm chuyển mạng quốc gia sẽ chịu trách nhiệm xử lý quy trình chuyển mạng. Cơ sở dữ liệu quốc gia đặt tại Trung tâm chuyển mạng quốc gia lưu trữ thông tin định tuyến của tất cả các thuê bao chuyển mạng và thông tin về giao dịch chuyển mạng của các thuê bao nhằm mục đích đối soát giữa các doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ cập nhật đồng thời tới tất cả cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp viễn thông di động mỗi khi có sự thay đổi thông tin bất kỳ về thuê bao chuyển mạng.

Tham khảo kinh nghiệm thế giới thấy có 3 phương án triển khai Trung tâm chuyển mạng quốc gia gồm: cấp phép cho 1 doanh nghiệp độc lập xây dựng và vận hành; giao Hiệp hội các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và vận hành và giao cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.

Đa số các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam đều thống nhất phương án để Cục Viễn thông đứng ra thành lập, quản lý Trung tâm chuyển mạng quốc gia. Kinh phí đầu tư Trung tâm sẽ lấy nguồn từ ngân sách Nhà nước. Đây cũng chính là một cách thức hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông triển khai dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao.

Các doanh nghiệp chỉ cần hoàn thành việc nâng cấp hệ thống mạng lưới hiện tại, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật triển khai dịch vụ chuyển mạng; xây dựng cổng cập nhật thông tin định tuyến thuê bao chuyển mạng (gồm cả cơ sở dữ liệu thuê bao chuyển mạng địa phương) cho doanh nghiệp mình và kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia, đảm bảo định tuyến đúng các cuộc gọi đi và đến các thuê bao chuyển mạng.

Theo dự thảo Quyết định của Bộ TT&TT về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam do Cục Viễn thông soạn thảo, việc thiết lập Trung tâm chuyển mạng quốc gia sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2014.

Việt Hà – http://ictnews.vn/

08/05/2013 15:20:02

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068