3 lệnh thường dùng trong quản trị server Linux

Ngày 24/07/2015 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Máy chủ Việt Nam kính chào các bạn!

Bài viết hôm nay mình tiếp tục đi chia sẻ với các bạn “3 lệnh thường dùng trong quản trị server Linux“, đây là các lệnh cơ bản để các bạn quản trị server của mình. Cùng xem đó là những lệnh nào nhé

3-lenh-thuong-dung-trong-quan-tri-server-linux

– Lệnh download file rất cần khi chuyển Server hoặc VPS

wget [tenduongdan] download file lưu tại thư mục hiện hành

– Lệnh quản lý thư muc:

 • ls xem danh sách các file và thư mục con trong thư mục hiện thời
 • ls -l như trên, nhưng liệt kê cả kích thước file, ngày cập nhật…
 • ls -a liệt kê tất cả các file ẩn
 • rm xóa file
 • rmdir xóa thư mục rổng
 • rm -rf xóa thư mục không rỗng.
 • mv đổi tên / di chuyển thư mục hoặc file từ nơi này sang nơi khác
 • cp copy file hoặc thư mục
 • mkdir tạo thư mục
 • cd chuyển thư mục
 • pwd xem thư mục hiện hành
 • find tìm kiếm file
 • find /etc -name inittab : tìm file có tên inittab trong thư mục /etc

– Hệ thống lệnh nén và giải nén:

 • tar -cvf [tenthumuc] đây là lệnh nén thư muc dưới định dạng tenfile.tar
 • tar -xvf [tenfile].tar đây là lệnh giải nén tập tin có đuôi là .tar
 • gzip [tenfile].tar đây là lệnh nén tiếp sang dạng đuôi .tar.gz
 • gunzip  [tenfile].tar.gz giải nén đuôi .tar.gz thành .tar
 • tar -xzf [tenfile].tar.gz giải nén đuôi .tar.gz thành thư mục hoặc file
 • tar -zxv [tenfile].tar.bz2 giải nén đuôi .tar.bz2
 • tar -jxvf [tenfile].tar.gz2 giải nén đuôi .tar.gz2

Ngoài 3 lệnh cơ bản này ra còn có rất nhiều lệnh khác nữa mà bạn cần phải biết nếu muốn học quản trị server, chúng tôi sẽ tổng hợp các lệnh cơ bản nhất cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

>>> Gợi ý từ khóa Google :

Các lệnh Linux thông dụng
3 cơ bản trên Server Linux
Linux thông dụng
lệnh linux toàn tập
lệnh linux cơ bản
các lệnh linux cơ bản
các lệnh trong linux
lệnh cd trong linux
lệnh echo trong linux
câu lệnh trong linux
lệnh chmod trong linux

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068