Cách khắc phục lỗi Error Establishing a Database Connection

Ngày 07/07/2016 đăng bởi seo3.vdo@gmail.com

Lỗi Error Establishing a Database Connection ( MySQL is running but PID file could not be found ) thường gặp khi khách hàng truy cập vào website WordPress trên vps giá rẻ đã thuê

cach-khac-phuc-loi-error-establishing-a-database-connection

Nguyên nhân lỗi Error Establishing a Database Connection

– Ổ cứng VPS bị full

– Full CPU

– Thiếu RAM

– Không thể tạo file PID

– Tối ưu lại cache website

– Kích hoạt SWAP ( nếu chưa có)

Một số thông báo lỗi Error Establishing a Database Connection

[root@vpshostus mysql]# service mysql status
ERROR! MySQL is running but PID file could not be found

Hoặc
[root@vpshostus mysql]# df -h
Filesystem     Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/ploop23644p1  15G  15G   0 100% /
none        256M 4.0K 256M  1% /dev
none        256M   0 256M  0% /dev/shm

Cách khắc phục lỗi Error Establishing a Database Connection

– Kiểm tra bộ nhớ, nếu bị full thì xóa bớt đi hoặc tối ưu lại bộ nhớ

– Tìm file pid của process mysql đang chạy rồi kill nó đi

[root@vpshostus mysql]# ps aux | grep mysql
root   7766 0.2 0.3 11444 1640 pts/0  S  15:45  0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql/ --pid-file=/var/lib/mysql//vpshostus.pid
mysql  11954 8.0 10.7 584184 56268 pts/0  Sl  15:47  0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql/ --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/home/vpshostus.com/logs/mysql.log --open-files-limit=65536 --pid-file=/var/lib/mysql//vpshostus.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
root   11974 0.0 0.1  6444  704 pts/0  S+  15:47  0:00 grep mysql

[root@vpshostus mysql]# kill -9 7766

[root@vpshostus mysql]# ps aux | grep mysql
root   12081 0.0 0.1  6444  704 pts/0  S+  15:47  0:00 grep mysql

Tạo file PID tương ứng rồi restart lại MySQL

[root@vpshostus backup]# > /var/lib/mysql/vpshostus.pid
[root@vpshostus backup]# chown mysql:mysql /var/lib/mysql/vpshostus.pid
[root@vpshostus backup]# service mysql restart
Shutting down MySQL. SUCCESS!
Starting MySQL.. SUCCESS!

Trên đây là một số cách khắc phục lỗi Error Establishing a Database Connection khi bạn truy cập vào website WordPress trên vps giá rẻ đã thuê. Nếu bạn đang thuê VPS hay thuê máy chủ tạiVDO thì có thể liên hệ trực tiếp với kĩ thuật củaVDO để yêu cầu tìm nguyên nhân và khắc phục lỗi Error Establishing a Database Connection cho bạn

Chúc các bạn thành công !

Nguồn: Hocvps

Danh mục sản phẩm