Hướng dẫn Sửa lỗi ” Windows Installer Service could not be accessed” trong Windows 7

Ngày 20/03/2015 đăng bởi seo3.VS [email protected]

VS TRADING – Tôi sẽ hướng dẫn Sửa lỗi ” Windows Installer Service could not be accessed” trong Windows 7

huong-dan-sua-loi-windows-installer-service-could-not-be-accessed-trong-windows-7

Đầu tiên, click vào menu Start và chọn Run.

huong-dan-sua-loi-windows-installer-service-could-not-be-accessed-trong-windows-71

Trong sửa hộp Open trên hộp thoại Run, nhập vào “cmd” (không có dấu ngoặc kép) và nhấn OK.

>> Xem thêm : Hướng dẫn cách thay đổi hình ảnh màn hình chờ Logon

huong-dan-sua-loi-windows-installer-service-could-not-be-accessed-trong-windows-72

Command Prompt hiển thị cửa sổ. Đối với  Windows 64-bit thì bạn gõ dòng lệnh này vào(hướng dẫn Windows 32 bit ở bên dưới)

% Windir% system32 msiexec.exe / unregister

lệnh này dùng để đăng ký các tập tin msiexec.exe trong C: thư mục SysWOW64 Windows .

huong-dan-sua-loi-windows-installer-service-could-not-be-accessed-trong-windows-73

Tiếp tục gõ lệnh tiếp theo

% Windir% system32 msiexec.exe / regserver

Lệnh này dùn để   đăng ký các tập tin msiexec.exe trong C: thư mục system32 Windows .

huong-dan-sua-loi-windows-installer-service-could-not-be-accessed-trong-windows-74

Gõ sau tại dấu nhắc và nhấn Enter.

% Windir% SysWOW64 msiexec.exe / unregister

Này unregisters file msiexec.exe trong C: thư mục SysWOW64 Windows .

huong-dan-sua-loi-windows-installer-service-could-not-be-accessed-trong-windows-75

Gõ sau tại dấu nhắc và nhấn Enter.

% Windir% SysWOW64 msiexec.exe / regserver

Lệnh này  đăng ký các tập tin msiexec.exe trong C: thư mục SysWOW64 Windows .

huong-dan-sua-loi-windows-installer-service-could-not-be-accessed-trong-windows-76

Sau đó gõ Exit

huong-dan-sua-loi-windows-installer-service-could-not-be-accessed-trong-windows-77

Khởi động lại máy tính của bạn. Bây giờ bạn có thể cài đặt chương trình sử dụng MSI tập tin cài đặt.

Để khắc phục vấn đề này trong Windows 32-bit, mở cửa sổ Command Prompt như mô tả ở trên. Gõ các lệnh sau theo thứ tự, nhấn Enter sau mỗi:

msiexec / unregister

msiexec / regserver

Thoát khỏi cửa sổ Command Prompt và khởi động lại máy tính của bạn để hoàn tất việc sửa chữa.

VS TRADING -Theo kienthucit.net

Các tìm kiếm liên quan đến Windows Installer Service could not be accessed
windows installer service could not be accessed windows 7
windows installer service could not be accessed windows 7 64 bit
windows installer service could not be accessed safe mode
windows installer service could not be accessed vista
windows installer service could not be accessed when uninstalling
windows installer service could not be accessed itunes
windows installer service could not be accessed safe mode windows 7
windows installer download

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068