Phần mềm Thiết kế và Quản lý Trung tâm Dữ liệu - Avocent Data Center Planner - Máy Chủ Việt Nam

Phần mềm Thiết kế và Quản lý Trung tâm Dữ liệu – Avocent Data Center Planner

Ngày 26/02/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Avocent Data Center Planner (DCP) là phần mềm thiết kế và quản lý hạ tầng data center một cách trực quan, cho phép người quản trị quản lý tài sản trong data center hiệu quả nhất

Tổng quan về sản phẩm

Avocent Data Center Planner (DCP) là phần mềm thiết kế và quản lý hạ tầng data center một cách trực quan, cho phép người quản trị quản lý tài sản trong data center hiệu quả nhất. Sản phẩm mang đến những điều kiện tốt nhất về hệ thống hoạch định và giúp quản lý các thiết bị IT trong data center thông qua giao diện hình ảnh trực quan, sinh động. Màn hình tương tác của DCP cung cấp những thông tin chi tiết, cụ thể giúp người quản trị trong việc theo dõi hệ thống hằng ngày cũng như các hoạt động bảo trì, giảm thời gian xác định và xử lý sự cố, lên kế hoạch thay đổi.
DCP có thể quản lý được tất cả các thiết bị có trong data center. Khi kết hợp sử dụng với các thiết bị phần cứng của Avocent, DCP cho phép quản lý tất cả thiết bị trong một ứng dụng. Điều này không chỉ giúp nắm rõ tình trạng của hệ thống, mà còn đưa ra kế hoạch mở rộng một cách tốt nhất. Với DCP, chúng ta có thể:

 • Hoạch định năng lực: nhanh chóng nhận biết năng lực hiện có của không gian, nguồn điện, hệ thống lạnh, trọng lượng thiết bị, và các kết nối mạng.
 • Hoạch định dự án: đưa ra những phân tích giúp bạn biết được điều gì sẽ xảy ra khi thêm hoặc bớt thiết bị trong data center.
 • Quản lý kết nối: tối ưu hóa hạ tầng data center.

Thêm vào đó, với các báo cáo và dữ liệu thu thập được, chúng ta có thể biết chính xác một thiết bị nào đó đang ở đâu trong data center.

Tính năng và lợi ích:

Quản lý thống kê:

 • Biết được vị trí vật lý và thuộc tính của tất cả thiết bị trong data center
 • Tìm kiếm thiết bị dựa vào đặc điểm và vị trí vật lý
 • Giảm thời gian cho việc audit
 • Giảm thời gian sắp xếp các thống kê và chi phí cho việc đầu tư quản lý

Quản lý cấu hình data center

 • Hoạch định và quản lý toàn bộ mô hình data center
 • Giảm thời gian khắc phục sự cố

Theo dõi năng lực hạ tầng mạng

 • Biết năng lực của hạ tầng mạng và sắp xếp nguồn lực để đáp ứng nhu cầu data center
 • Nhận biết đúng năng lực của hạ tầng mạng giúp giảm chi phí xử lý rủi ro do quá tải

Báo cáo

 • Thời gian đưa ra báo cáo nhanh chóng và chính xác với những phân tích toàn diện
 • Có được thông tin sâu sắc về hạ tầng và thiết bị

Giao diện trực quan

 • Tăng hiệu quả làm việc và giảm quản lý hệ thống
 • Đưa ra giao diện trực quan về trạng thái hạ tầng và mô hình dự báo

Chú ý: Phần mềm phải đi kèm với các gói dịch vụ bảo trì

Loại sản phẩm


P/N Tên sản phẩm
DCP-L1-49-V030 Level 1 Perpetual License for 1-49 Racks
DCP-L2-99-V030 Level 2 Perpetual License for 50-99 Racks
DCP-L3-249-V030 Level 3 Perpetual License for 100-249 Racks
DCP-L4-999-V030 Level 4 Perpetual License for 250-999 Racks
DCP-L5-1249-V030 Level 5 Perpetual License for 1000-1249 Racks
DCP-L6-2499-V030 Level 6 Perpetual License for 1250-2499 Racks

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068