Công nghệ điện toán hợp nhất - Máy Chủ Việt Nam

Công nghệ điện toán hợp nhất

Ngày 22/02/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco đại diện cho sự đơn giản hóa của kiến trúc truyền thống, làm giảm đáng kể chi phí thiết bị, kết nối, cấu hình và quản trị. Giải pháp này cung cấp tối ưu hóa đầu cuối tới đầu cuối cho các môi trường ảo hóa trong khi vẫn giữ lại được khả năng hỗ trợ các hệ điều hành và các chồng giao thức truyền thống trong môi trường vật lý

Hệ thống Điện toán hợp nhất của Cisco là một hệ thống tích hợp được tự động cấu hình thông qua quản lý thống nhất, dựa trên mô hình để đơn giản hóa việc triển khai lớp ứng dụng và dịch vụ đang chạy trong môi trường ảo hóa, và điện toán đám mây. Các điểm nổi bật của công nghệ này bao gồm:

  • Hạ tầng có thể lập trình được thông qua các yêu cầu dịch vụ giúp làm ảo hóa các nhu cầu cá nhân, cấu hình, kết nối đến máy chủ và các nguồn lực I/O.
  • Quản lý hợp nhất, dựa trên mô hình áp dụng tính cá nhân, cấu hình máy chủ, các nguồn lực I/O để tự động hóa các quá trình quản trị.
  • Công nghệ Cisco Port Extender đơn giản hóa hệ thống bằng cách gộp ba lớp mạng thành một, tập trung tất cả các lưu lượng truy cập đến một điểm duy nhất, nơi nó được quản lý hiệu quả và nhất quán.

Lợi ích của hệ thống Điện toán hợp nhất của Cisco:

  • Sẵn sàng cho tương lai
  • Đạt được hiệu năng cao
  • Giảm thiểu đầu tư, trong khi vẫn giữ được tốc độc truyền tải cao.

 Lamnt

(Nguồn:http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/ns944/at_a_glance_c45-523181.pdf)

Biên tập: Ducnm

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068