Quản lý nguồn điện Data Center – Data Center Power Management

Ngày 25/02/2013 đăng bởi seo3.VS [email protected]

Giải pháp quản lý nguồn điện, điện năng tiêu thụ của Data Center giúp nhà quản trị, quản lý có cơ sở quản lý hiệu quả mức tiêu thụ năng lượng nhằm có các quyết định đúng đắn trong việc lập kế hoạch và nâng cao hiệu suất hoạt động của Data Center. Giải pháp quản lý theo tiêu chuẩn phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện có của mọi Data Center.

Các dòng sản phẩm PDU (Power Distribution Unit) thông minh của Raritan bao gồm: switched PDU, non-switched PDU, metered PDU và inline meter PDU. Sản phẩm PDU của Raritan có nhiều tính năng và chú trọng đến môi trường, theo dõi, đo lường, và quản lý năng lượng.

Raritan’s Power IQ® là phần mềm quản lý năng lượng hữu ích giúp nhà quản trị theo dõi, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng, và điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm của bất kỳ qui mô Data Center nào.

Raritan’s Power IQ® cũng cung cấp tính năng giám sát tập trung vận hành của hệ điều hành, outlet, phân tích chính xác chi phí, nguồn năng lượng, carbon footprint, nhiệt độ và độ ẩm của rack.

Giải pháp quản lý năng lượng cung cấp cho nhà quản lý, quản trị mạng các tính năng và chức năng sau:

Đưa ra quyết định đúng đắn khi lập kế hoạch sử dụng nguồn tài nguyên

  • sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả hơn
  • Nâng cao thời gian hoạt động (uptime)
  • Tiết kiệm chi phí đầu tư và giảm thiểu chi phí vận hành
  • Đo lường nguồn năng lượng sử dụng hiệu quả (Power Usage Effectiveness – PUE) và hướng đến Trung tâm tích hợp dữ liệu xanh (green Data Center)

Để tìm dòng sản phẩm PDU cần sử dụng cho Data Center của bạn, vui lòng tham khảo bảng sau hoặc CÔNG CỤ CHỌN PDU tại http://productselector.appspot.com/

Features
Outlet Metered,
Outlet Switched
(PX-5000)
Outlet
Metered
(PX-4000)
Inline Metered
(PX-3000)
PDU Metered
(PX-1000)
Compatible with PowerIQ
Power Metering Outlet, PDU   Outlet, PDU Circuit/Line  PDU 
Outlet Switching      
Outlet Mapping to KVM for Switching      
Environmental Monitoring
(e.g. temperature, humidity
User Management
(e.g. permission, Active Directory®)
Thresholds and Alerts
SNMPv2, v3 Gets, Sets, Traps, JSON-RPC*
Web Browser
Web Browser và CLI remote access  Serial, Ethernet Serial, Ethernet Serial, Ethernet Serial, Ethernet
Hỗ trợ WiFi, web camera và electronic asset tracking
Model
PX2-5xxxx
Model

PX2-4xxxx
Model

PX2-3xxxx
√ 
* Áp dụng cho các dòng sản phẩm có Part Number PX2-xxxx
 
Data Center Energy Management Software – Power IQ®
Power IQ® là phần mềm quản lý nguồn năng lượng Data Center trên nền IP với tính năng giám sát tập trung, outlet control, phân tích năng lượng, nhiệt độ và nhiều hơn nữa…
  PX-1000 – Unit Metered iPDU
The PX-1000 series of iPDUs is an intelligent rack power distribution solution that provides you with secure, rack-level remote power metering and monitoring, plus plug-and-play environmental monitoring capabilities.
PX-3000 – Intelligent Inline Power Meters
PDU PX-3000 thuộc dòng Intelligent PDU với tính năng bảo mật, theo dõi, giám sát, đo dòng điện trong Data Center và hỗ trợ giám sát môi trường plug-and-play.
PX-4000 – Outlet Metered iPDU
PX-4000 thuộc dòng Intelligent PDU cung cấp tính năng bảo mật, giám sát từ xa mức rack-level, outlet-level và hỗ trợ giám sát môi trường plug-and-play.
PX-5000 – Outlet Metered, Outlet Switched iPDU
PX-5000 thuộc dòng Intelligent PDU cung cấp tính năng bảo mật, đo dòng điện từ xa ở mức rack-level, outlet-level, theo dõi, bật tắt nguồn điện và hỗ trợ giám sát môi trường plug-and-play.

 

.
.
.
.
Danh mục sản phẩm
024 7303 4068